Tuinders kunnen nu via een online-tool voor benchmarking hun managementstijl en ICT-gebruik voor hun eigen bedrijf in kaart brengen. Deze tool is ontwikkeld door Wageningen Economisch Research in opdracht van Tuinbouw Digitaal en maakt onderdeel uit van het project Baten ICT gebruik in de tuinbouw.

Tuinbouw Digitaal ziet ICT als een belangrijk hulpmiddel om de concurrentiepositie te behouden en versterken. Door de inzet van ICT kunnen ondernemers tijd en kosten besparen, administratieve lasten verlichten en beter voldoen aan de klantvraag. Het onderzoek heeft laten zien dat ICT tuinbouwondernemers helpt om voldoende inzicht te houden in de complexer wordende bedrijfsvoering, maar toch wordt ICT in de praktijk nog maar beperkt ingezet.

Inzicht krijgen in ICT-gebruik
Weet u als tuinbouwondernemer wat ICT voor uw bedrijfsvoering kan betekenen? Een eerste stap hierin is om uw eigen situatie in beeld te brengen via deze online tool voor benchmarking. Door het beantwoorden van 5 vragen over uw bedrijfsvoering en het gebruik van ICT krijgt u inzicht in uw managementstijl en het automatiseringsniveau op uw bedrijf. De vragen hebben betrekking op de planmatigheid van het management, informatiegebruik bij besluitvorming, gebruik van ICT voor ketenberichten, percentage digitale orders en de inzet van ondersteunende bedrijfsmanagementsystemen. Deze resultaten worden uitgedrukt in een ‘rapportcijfer’ (van 0 tot 10) en vergeleken met het gemiddelde van andere bedrijven in dezelfde sector.

Eerst voordelen rondom ICT-gebruik inventariseren
De tool werkt met een soort ‘rapportcijfer’, een score van 0 tot 10. Op dit moment scoren de kwekers 4 à 5 punten, dus onvoldoende. Er valt nog veel winst te behalen op dit gebied. Het is dan ook wenselijk om u als tuinbouwondernemer te oriënteren op de mogelijkheden van ICT in uw bedrijf door het volgen van seminars of trainingen. Ook kan het nuttig zijn bedrijven binnen en buiten de eigen sector die optimaal gebruik maken van ICT te bezoeken. Zo krijgt u als tuinder inzicht in de mogelijkheden en de voordelen van de inzet van ICT binnen uw bedrijfsvoering. Hierdoor zult u als tuinder in de toekomst sneller besluiten om te investeren in ICT.

Bron: Tuinbouw Digitaal