Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Admire, Gaucho Kohinor 700 WG en Wopro verboden zonder zuiveringsinstallatie

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelenen biociden (Ctgb) legt als tijdelijke maatregel een verbod op van het gebruikvan de imidacloprid-houdende middelen Admire, Gaucho Tuinbouw, Kohinor 700 WGen Wopro Imidacloprid 70 WG. Dit verbod geldt voor toepassing in bedekteteelten indien geen gecertificeerde zuiveringsinstallatie aanwezig is

Al enige jaren zijn er zorgen over de normoverschrijding van imidacloprid in oppervlaktewater. Daarom stelde het Ctgb in 2014 de toelatingsvoorwaarde van 99,5% waterzuivering voorafgaand aan lozing. In de zomer van 2015 is daar de bepaling van gecontroleerde distributie aan toegevoegd. In 2016 is op verzoek van het Ctgb een monitoringsonderzoek gedaan naar de gehaltes imidacloprid in het oppervlaktewater van kastuinbouwgebieden. Tevens verzocht de staatssecretaris van Economische Zaken de NVWA een nalevingsrapportage op te stellen. Beide rapporten kwamen eind mei beschikbaar. De conclusie is dat:

De toelatingsnorm voor middelen op basis van imidacloprid nog steeds substantieel wordt overschreden; de geconstateerde daling is onvoldoende om normoverschrijding te voorkomen.
De verplichting tot waterzuivering voorafgaande aan lozing op oppervlaktewater of riool niet het beoogde effect heeft; er wordt niet of nauwelijks gezuiverd, terwijl er wel wordt geloosd.
Het systeem van gecontroleerde distributie onvoldoende robuust is.

Verbod tenzij
Op basis van de Verordening gewasbeschermingsmiddelen legt het Ctgb daarom als tijdelijke maatregel een verbod op van het gebruik van imidaclopridhoudende middelen. Dit verbod geldt voor toepassing in bedekte teelten indien geen gecertificeerde zuiveringsinstallatie aanwezig is. Aan deze maatregel is een meldplicht verbonden: de gebruiker meldt aan de Stichting Certificatie Distributie Gewasbeschermingsmiddelen (CDG) zijn voornemen om het middel te gebruiken. Bij de melding overhandigt hij een certificaat van een daartoe gecertificeerde en geaccrediteerde organisatie dat aantoont dat gebruik volgens de eisen van het etiket kan plaatsvinden. Zonder deze melding is koop, het op voorraad hebben en het gebruik van deze middelen verboden.

Certificering verplicht
Het doel van deze maatregel is de belasting van het oppervlaktewater met imidacloprid definitief terug te dringen door het plaatsen van gecertificeerde zuiveringsinstallaties. Daarnaast wordt verwacht dat door het omkeren van de bewijslast de handhaving eenduidiger en daardoor eenvoudiger wordt. Het Ctgb is zich ervan bewust dat het opzetten van een sluitend systeem van certificering inspanning en tijd zal vragen van betrokken telers en andere belanghebbenden. Niettemin is een dergelijk systeem, gelet op de resultaten tot nu toe, noodzakelijk. Duidelijk moet zijn dat zonder zuivering van het afvalwater gebruik van het middel niet toelaatbaar is.

Zienswijzen

Voor belanghebbenden bestond de mogelijkheid om met een zienswijze te reageren op het voorgenomen besluit van het College. Deze procedure bestaat uit twee fasen. In de eerste fase reageren de belanghebbenden met een zienswijze. In de tweede fase krijgen alle indieners de binnengekomen zienswijzen toegezonden en kunnen zij reageren op de overwegingen van de anderen, of hun eigen inbreng nog verder motiveren. Tien belanghebbenden maakten gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Het Ctgb streeft naar een transparante besluitvorming en de zienswijzen zijn dan ook openbaar. Ze worden integraal gepubliceerd. Het Ctgb bestudeert nu alle ingebrachte reacties en weegt deze mee in een definitief te nemen besluit. Begin december verwacht het College definitief te besluiten over het gebruik van imidacloprid houdende middelen in bedekte teelten.
Publicatiedatum: