gewasbescherming en mest

Maatregelen voor verbetering waterkwaliteit gepresenteerd

De Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) heeft een lijst met 62 concrete extra maatregelen opgesteld om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze lijst is vandaag aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Ook voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen zijn specifieke maatregelen geformuleerd - zowel voor de toelating als voor de toepassing.

Bekijk de lijst op de site van Vewin.

Uit onderzoek van het PBL (Planbureau voor de leefomgeving) blijkt dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om de doelen voor waterkwaliteit te halen. Ook heeft de Europese Commissie bij Nederland aangedrongen om in te zetten op bronbeleid om zo de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening te verbeteren. Het ministerie van IenM heeft Vewin begin mei dit jaar gevraagd concrete maatregelen op papier te zetten.

Nog steeds extra zuivering nodig
Drinkwaterbedrijven moeten 7 dagen per week, 24 uur per dag schoon, betrouwbaar drinkwater leveren. En dat doen ze ook, maar nog steeds is extra zuivering nodig. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is namelijk nog niet op orde. Vewin vindt het dan ook een goed initiatief dat het ministerie IenM de conferentie 'Voldoende en schoon water, nu en in de toekomst' heeft georganiseerd aan de vooravond van de nieuwe planperiode van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn is dan ook niet zomaar een richtlijn. Het gaat om het belang van schoon water voor de volksgezondheid. In het ontwerp-Nationaal Waterplan geeft het kabinet aan het belangrijk te vinden dat de chemische doelstellingen worden gehaald en dat nieuwe stoffen die de chemische waterkwaliteit beïnvloeden zoals medicijnen aan de bron worden bestreden.

Motie Jacobi Deltaplan Waterkwaliteit
De Tweede Kamer heeft met de motie Jacobi aangedrongen op een Deltaplan Waterkwaliteit en Zoetwater. Vewin ondersteunt de intentie van het kabinet voor verbetering van de waterkwaliteit en verwacht die concreet terug te zien in het Nationaal Waterplan.

Urgentie om doelen te halen zonder uitstel
De urgentie is helder. De opgave is het halen van de KRW doelen zonder uitstel. Belangrijke terreinen waarop verbetering nodig is, zijn gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, bodemverontreiniging, geneesmiddelen en r├Ântgencontrastmiddelen, verzilting en de bescherming van drinkwaterwinningen in het ruimtelijk beleid.

Bekijk de lijst op de site van Vewin.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven