Nieuw project werkt aan zuiveringsstrategie voor collectieve lozing

Biologisch en adsorptief opschonen lozingswater

Recent is het project "Adsorptieve en biologische verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit collectief ingezameld lozingswater van de glastuinbouw" van start gegaan. In dit project wordt een zuiveringsstrategie ontwikkeld voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit collectief ingezameld lozingswater van de glastuinbouw, gebaseerd op adsorptieve en biologische principes.De komende tijd worden forse investeringen gepleegd door ondernemers uit de tuinbouw, omdat zij tenminste 95% van de gewasbeschermingsmiddelen dienen te verwijderen uit hun lozingswater. Met name voor collectieven wordt gezocht naar een duurzame, bestendige oplossing met minimaal onderhoud en lage exploitatiekosten.

Reeds bekende techniek in drinkwatersector
Binnen de drinkwatersector wordt adsorptie al decennia succesvol toegepast om micro­verontreinigingen, waaronder gewas­beschermings­middelen, uit voorbehandeld oppervlakte­water te halen, zodat drinkwater van onberispelijke kwaliteit kan worden geleverd. Biologische zuivering wordt al lang ingezet voor de zuivering van afvalwater. Kan deze kennis ook worden toegepast op het lozingswater vanuit de glastuinbouw?

Nieuw zuiveringsconcept
In dit project wordt een voor de glastuinbouw nieuw zuiveringsconcept onderzocht op verwijdering van gewas­beschermings­middelen, gebaseerd op twee processen: biologische zuivering en adsorptie. Het project beoogt nieuwe kennis op te leveren over adsorptie- en afbraakroutes voor gewas­beschermings­middelen onder verschillende praktijkscenario's. Duidelijk moet worden welke bacteriën/consortia hierin betrokken zijn en wat hun ideale groeiomstandigheden zijn. Daarnaast wordt ook onderzocht wat de biologische stabiliteit van deze gemeenschap is over langere tijd en hoe deze gemeenschap omgaat met omgevingsfluctuaties.

Binnen dit project richten de onderzoekers zich op onderzoek naar de toepasbaarheid van fysisch/chemische en biologische processen uit de watertechnologie in de tuinbouw. Naast directe economische- en veiligheidsvoordelen levert dit ook een groener imago op, een verduurzaming van de sectoren als geheel.

Lees hier meer over dit project.

Bron: Glastuinbouw Waterproof


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven