De onderzochte tuinplanten door CLM in samenwerking met Stichting Natuur & Milieu bevatten geen verboden middelen. Dat blijkt uit het door hen gepubliceerde rapport. Met regelmaat laat Tuinbranche Nederland onderzoek doen naar residu van gewasbeschermingsmiddelen op tuinplanten. Uit het onderzoek blijkt dat er een verbetering is.

Wel bevatten de meeste van de geteste tuinplanten residuen van
bestrijdingsmiddelen. Het percentage planten met residu schommelt de
laatste jaren rond de 80% (73 - 84%). Bij planten met residuen gaat het
gemiddeld om iets minder dan drie verschillende stoffen (inclusief afbraakproducten) per plant. Op in Nederland gekweekte planten zijn dit jaar geen GP9-stoffen en geen geen TR5-stoffen aangetroffen. Ook het aantal ambitieovertredingen is van 2021 tot 2023 duidelijk afgenomen.

Daarnaast willen de telers en tuincentra een stap verder gaan dan de wettelijke regels. Vanaf januari 2024 geldt de ambitie 5.0. De tuinbranche heeft hierin met haar leden nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sierteeltgewassen. In deze afspraken gaat het om het verminderen van de meest schadelijke middelen, meer inzet van natuurlijke vijanden zoals roofinsecten en bijvoorbeeld de teelt in buitenlucht voor betere weerbaarheid.

Lees hier het rapport van CLM in samenwerking met Stichting Natuur & Milieu.