In samenwerking met Out-Nature presenteert Decowraps een nieuwe innovatie: Silphie papier. Gedeeltelijk afgeleid van resten van de Silphium-plant, die doorgaans wordt gebruikt in biogasproductie, is Silphie papier een duurzaam alternatief van gangbaar papier. Decowraps maakt het hiermee mogelijk om bloemen en planten te verpakken in "Plant-Based Paper."

Silphie papier: Een ecologisch wonder
Naast dat het een vezel- & energiebron is, is de Silphie-plant een "ecologisch wonder". Van het bevorderen van biodiversiteit tot het verbeteren van de bodemkwaliteit, efficiƫnt waterbeheer en actieve koolstofopslag; de levenscyclusvoordelen van Silphie papier zijn talrijk.

Biodiversiteit stimulans
De Silphie plant draagt actief bij aan de bloei van lokale ecosystemen, waarbij inheemse bestuivers smullen van de bloemen van de Silphie plant.

Bodemverrijking & Waterbeheer
Een van de significante voordelen van Silphie plant ligt in zijn vermogen om zowel de bodemkwaliteit & waterhuishouding te verbeteren, en daarmee erosie te voorkomen.

CO2-opslag
Door middel van de vorming van humus en daarmee koolstof in de bodem op te slaan, speelt de Silphie plant, en daarmee het Silphie papier, een cruciale rol bij het verzachten van de impact van klimaatverandering door broeikassen uit de lucht te nemen.

Decowraps beoogt door Silphie Papier te gebruiken, verpakkingen voor de sierteelt verder te verduurzamen.

Bezoek voor meer informatie en updates de website van Decowraps:

https://www.decowraps.nl/
https://www.out-nature.de