Rode cijfers voor Vlaamse land- en tuinbouw 2021: stijgende kosten zetten sector klem

De Vlaamse land- en tuinbouwsector behaalde dit jaar een omzet van 6 miljard euro, een cijfer waarmee men weer aanleunt bij de omzet van 2019. Tegelijkertijd staan marges sterk onder druk wegen exponentieel gestegen directe kosten.

Dat blijkt uit jaarresultaten over de sector die belangenbehartiger Boerenbond voor 2021 deelt. Boerenbond evalueert jaarlijks na de zomer het productiejaar en maakt een raming van de jaarresultaten.

Marge op absoluut dieptepunt
De directe kosten zijn dit jaar uitzonderlijk gestegen, met maar liefst 12,1% tegenover 2020 voor alle land- en tuinbouwsectoren. In 2021 gaat 87,5% van de gerealiseerde omzet op in directe kosten. Met 750 miljoen euro bruto toegevoegde waarde noteert de sector een dieptepunt over een periode van bijna 20 jaar, ondanks de op 2 na hoogste omzet in diezelfde periode.

De zeer sterke stijging van de directe kosten in 2021 heeft onder meer te maken met sterk gestegen kosten voor energie (+18% ten opzichte van 2020. Dit percentage zal nog omhoog gaan, rekening houdend met de stijgende energieprijzen. Daarnaast stegen de kosten van de plantenbeschermingsmiddelen (+14% tegenover vorig jaar) door de aanhoudende hoge ziektedruk als gevolg van de natte weersomstandigheden.

Omzet sierteeltsector stijgt met 5,6%
De sierteeltsector werd in 2020 bijzonder hard getroffen door de coronamaatregelen. De globale omzet daalde met 5,5%. De sluiting van bloemenwinkels en tuincentra, maar ook het verbod op thuisverkoop van bloemen en planten had een zware impact. Tegelijk werden tal van bestellingen vanuit Italië, Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk en andere landen geannuleerd.

In 2021 verbeterde de marktsituatie, maar tegelijkertijd zijn ook de kosten voor heel wat grondstoffen (substraat, meststoffen, potten, plastiek folies, energie...) gestegen.

Het areaal snijbloemen bleef ongewijzigd. Het zachte weer zorgde voor een goede kwaliteit voor de snijbloemen onder glas. Voor de buitenbloemen verliep het seizoen daarentegen moeizamer. Door het natte en koude weer daalde de productie, was er meer uitval en een minder goede kwaliteit. Ook de productiekosten stegen door een hoge ziektedruk. De prijs van de snijbloemen was in 2021 behoorlijk. Boerenbond stelt vast dat de gedaalde export vanuit zuiderse landen één van de belangrijke factoren was. De prijzen voor snijbloemen
stegen met 12 à 15%.

Ondanks het kwakkelweer in het voorjaar en de zomer van 2021 verliep de verkoop van de perkplanten goed. De handel ging vlot en algemeen wordt een prijsstijging van ongeveer 5% aangegeven. De vlotte verkoop zorgde ervoor dat telers een teeltronde extra aanplantten voor de zomer van 2021. Dit extra aanbod drukte wel
op de markt.

De azalea is op korte periode van een aanbodmarkt in een vraagmarkt terecht gekomen. De belangrijkste reden hiervoor is ongetwijfeld de gedaalde productie gedurende de laatste twee decennia. De markt zat daardoor het laatste jaar gunstig. Ook voor azalea’s stegen de prijzen met ruim 5%.

Het areaal bolchrysanten vertoont een dalende trend waardoor de prijzen stegen. De natte en koude zomer heeft geleid tot kleinere maten, meer ziektedruk en hogere productiekosten. De prijzen zijn voorlopig, ondanks kleinere maat gunstiger dan vorig jaar, met een globale stijging tot ongeveer 10%.

Over het algemeen zit boomkwekerij in de brede zin (tuinplanten zoals vaste planten, bosboomkwekerij, laanbomen...) in de lift, zowel wat betreft afzet naar de particuliere sector als naar openbare besturen en dit zowel in binnen- als buitenland. Door corona werd er meer aandacht besteed aan eigen huis en tuin. Ook de belangstelling voor een groene omgeving in en rond de stad stijgt en zorgt voor een gunstige tendens binnen de sector.

Het productieareaal in de boomkwekerijsector is in 2021 stabiel gebleven. De droge zomers van de afgelopen jaren zorgden eveneens voor moeizame groei. Deze factoren samen zorgen ervoor dat voor bepaalde producten het aanbod de vraag niet kon volgen. Over het algemeen zijn de prijzen in de boomkwekerij met 7 tot 10 % gestegen en verliep de verkoop zeer vlot. In sommige subsectoren stegen de prijzen met meer dan 10%. In de globale sierteeltsector wordt 60% van de omzet gerealiseerd door de boomkwekerijsector en 40% door de sierplantensector.

Boerenbond verwacht dat de omzet in de sierteeltsector in 2021 met 5,6% zal toenemen tegenover 2020 en zodoende opnieuw op het niveau van 2019 terechtkomt.

bron: Boerenbond


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven