De directie voert de handhaving op digitale milieuregistratie en milieucertificering stapsgewijs in. Ook blijft er aandacht voor het commitment van de handel en het invullen van de randvoorwaarden.

Met dit nu genomen besluit volgt de directie het advies van de Ledenraad van 8 oktober 2020 jl., welke met krappe meerderheid instemde met het beleid.

Klik hier voor meer informatie