TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen had in 2019 voldoende financiële ruimte om een oproep voor nieuwe projectvoorstellen te organiseren teneinde invulling te geven aan de nieuwe Kennis & Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor de jaren 2020 - 2023. Het fundament onder die agenda – en het bijbehorende innovatiecontract – wordt gevormd door een zestal missies die richting geven aan de onderzoeksprogrammering. Dit blijkt uit de jaarrapportage over 2019, waar ingegaan wordt op de op de activiteiten en resultaten van het TKI T&U in 2019. 

Via de oproep voor nieuwe projectvoorstellen konden er 120 nieuwe projectvoorstellen (met een gevraagd budget van € 75 mln.) gehonoreerd worden en toegevoegd aan het onderzoeksportfolio. In deze Call en de honorering wordt sinds de intrede van het missiegedreven onderzoekbeleid in 2019 geen onderscheid meer gemaakt tussen de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de Agri&Food. Deze cijfers gelden dus voor beide topsectoren.

Daarnaast heeft de TKI TU in 2019 substantieel aandacht besteed aan valorisatie. Vanaf de start van het topsectorenbeleid is een integrale aanpak voor de ontwikkeling van de Kennis & Innovatie agenda een leidend principe geweest voor Topsector T&U. Stimuleren van excellente wetenschap alleen is niet voldoende. Deze kennis moet ook in de praktijk worden gebracht, onderzoek moet worden omgezet in innovatie. In 2019 heeft TKI TU dan ook de activiteiten op het gebied van valorisatie - verenigd in het programma IMPACT2025 - verder uitgebreid.

Klik hier voor het Jaarrapportage 2019 TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen