Trekheesterteler Ramses Rozenberg in Rijsenhout gaat voor de aantoonbare nullozing. “Een paar maanden geleden, na een informatiebijeenkomst zuiveringsplicht ‘kleinere bedrijven’ van LTO Glaskracht, ben ik hiermee aan de slag gegaan”, zegt Rozenberg. Hij heeft daarvoor het document ‘aanpak aantonen nullozing’ op de website van LTO Glaskracht doorgenomen. Daarna is Rozenberg een tekening van de waterstromen in zijn bedrijf gaan maken en een omschrijving van de teelt en locatie, teelt- en recirculatiesysteem en gietwatervoorziening.Recirculeren via drainagesysteem
Rozenberg kweekt heesters Viburnum Opulus ‘Roseum’ (sneeuwbal) op en trekt hiervan de takken in bloei. De opkweek van de struiken vindt plaats in 12 liter containers op een containerveld van 4 hectare (buiten). Het geforceerd in bloei trekken van de takken gebeurt in een kas van 1.700 m2. “Voor het in bloei trekken halen we van januari tot en met mei de helft van de heesters van buiten naar binnen. Vanaf juni tot en met december gebeurt dat met de andere helft van de struiken, die uit de vriescel komen”, vertelt de trekheesterteler.

Het ondersteunend glas is voorzien van een drainagesysteem met onderbemaling, dat vóór 2002 is aangelegd. Voor deze specifieke situatie is in het reeds geldende Activiteitenbesluit Milieubeheer al een uitzondering opgenomen (artikel 3.74a). Rozenberg: “Hierdoor hoef ik geen betonvloer of folie neer te leggen om het (giet)water op te vangen voor hergebruik. Het water wat in de grond zakt, komt via het drainagesysteem terug om te recirculeren.”

Teeltsysteem en gietwatervoorziening
De planten in de kas krijgen onderdoor water via regenleidingen, die aan de onderverwarming zijn bevestigd. De teler giet met water uit een in de kas gelegen betonnen put met een inhoud van 14 m3. Met het gietwater geeft Rozenberg geen meststoffen mee. Het overtollige water komt via de drainage op 90 cm diepte in de onderbemalingsput terecht. Daar vandaan wordt het in de gietwaterput teruggepompt. “Daarmee is mijn teeltsysteem gesloten”, meldt de teler.

Als het waterniveau in de gietwaterput na het water geven laag is, zorgt een vlottersysteem voor aanvulling met regenwater. De vlotter sluit de wateraanvoer af zodra de put vol is, waardoor overlopen (overstort) niet mogelijk is. Het regenwater komt uit twee gekoppelde regenwatersilo’s van 54 en 180 m3, die buiten de kas staan. Hierin wordt regenwater van de kas en bedrijfsruimte opgevangen.

Adviseur hoogheemraadschap
Rozenberg heeft de tekening van de waterstromen en de omschrijvingen voorgelegd aan een adviseur van Hoogheemraadschap van Rijnland. “De adviseur zag nog een pijpje uit de kas op het oppervlaktewater uitkomen, die niet beschreven was. Ik heb hem uitgelegd dat via deze pijp het spoelwater van de zandfilter, die achter de gietpomp voor het buitenveld staat, in de sloot loopt. Het zandfilter wordt automatisch met schoon regenwater zonder meststoffen teruggespoeld en dat spoelwater mag op het oppervlaktewater worden geloosd. Dit heeft dus niets te maken met het gesloten watersysteem in de kas.”

Achter een tweede gietpomp, die voor de kasteelt wordt gebruikt, staat een schermfilter zonder automatisch spoelsysteem. De teler spuit deze filter handmatig schoon met een hogedrukspuit en leidingwater. Dit spoelwater wordt in de gietwaterput in de kas opgevangen en komt niet in het oppervlaktewater terecht.

Constructief gesprek
“Mijn tekeningen en omschrijvingen zagen er volgens de adviseur goed uit. Wel zijn nog een paar kleine aanpassingen nodig, omdat je ook zaken zoals geen overstort van een waterbassin of een pijpje die er niet toe doet, toch moet beschrijven. Verder was het een constructief en plezierig gesprek. Voor 99,9 procent ben ik er zeker van dat ik voor nullozing in aanmerking kom”, aldus de trekheesterteler.

Door het volgen van het plan van aanpak voor het aantonen nullozing was het voor Rozenberg vrij eenvoudig. Maar dat kan voor iedere bedrijfssituatie anders zijn. “Wanneer je als teler niet weet hoe je een en ander moet aanpakken, maak dan een afspraak met een adviseur van het waterschap en ga met hem in gesprek.”

Bron: Glastuinbouw Waterproof (Harry Stijger)