Al drie glastuinbouwbedrijven hebben gebruik gemaakt van de kosteloze bedrijfsscans die als onderdeel van Duursaam Glashelder in de regio Drenthe en Groningen worden aangeboden. Polman, Smitkwekerijen en Drenthe Flowers beten het spits af. LTO Glaskracht Nederland werkt hierbij samen met Delphy. Vooraf vullen de deelnemers thuis op de computer een formulier in dat dient als basis voor de rondgang door het bedrijf.

Voor veel ondernemers betekent de aanstaande zuiveringswet dat ze aanpassingen in de bedrijfsvoering moeten doorvoeren. Om hen hierbij te helpen, is in het kader van het project DuurSaam Glashelder het deelproject Bedrijfsadvisering gestart. Een belangrijk onderdeel van dit project is de kosteloze Bedrijfsscan. Deze scan wordt uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau. Het geeft tuinders inzicht in de waterstromen op het bedrijf en resulteert in een praktisch plan van aanpak dat toegesneden is op de eigen bedrijf. Een mooie kans om inzicht te krijgen in eventuele knelpunten en hoe u de waterstromen op uw bedrijf efficiënter kunt inrichten. Bovendien krijgt u een overzicht van eventuele maatregelen die u kunt nemen, zodat u in de toekomst voldoet aan de wet- en regelgeving. Wilt u meer weten over de bedrijfsscan? Kijk dan op de pagina van DuurSaam Glashelder.

Maatregelenprogramma
DuurSaam Glashelder is een maatregelprogramma gericht op de glastuinbouw in de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen. Binnen het programma streven we, samen met de tuinders, naar schoner water en gezonde ondernemingen. In 2016 is door LTO Glaskracht Nederland, de beide waterschappen, de provincies Groningen en Drenthe en de belangrijkste glastuinbouw-gemeenten Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren een samenwerkingsverband gevormd. Gezamenlijk hebben zij het Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder opgesteld, met daarin maatregelen die de glastuinbouwbedrijven ondersteunen bij het verminderen van emissies naar oppervlaktewater, grondwater en riool. Hierbij is rekening gehouden met het financieel en bedrijfsbelang van de ondernemers. In de komende jaren starten er een aantal deelprojecten. Als eerste is er het deelproject Bedrijfsadvisering.Informatiebijeenkomsten
Begin december organiseren we informatiebijeenkomsten over het deelproject en de bedrijfsscan. Deze vinden plaats op maandag 4 december, donderdag 7 december, dinsdag 12 december en woensdag 13 december. Het programma van deze bijeenkomsten ziet er als volgt uit:
  • Inleiding door Cees Ruhé, voorzitter LTO Glaskracht Noord Nederland
  • Achtergronden DuurSaam Glashelder door Harrie Vreman, projectleider van LTO Noord
  • Wet- en regelgeving en waterkwaliteit door Gerda Valkering van Waterschap Hunze en Aa’s
  • De Bedrijfsscan door Jaap bij de Vaate van Delphy
Neem voor meer informatie contact op met regiocoördinator Gerard Selman.

bron: LTO Glaskracht Nederland