Eduard ter Laak en Tim van den Boogaard plaatsten deze week de laatste dekruit in de nieuwe DaglichtKas van Ter Laak Orchids. Daarmee rondden de eigenaar van Ter Laak Orchids en de projectleider van Technokas officieel de bouw van de hoofdconstructie voor de nieuwe DaglichtKas af. In de aankomende maanden wordt bij Ter Laak alvast de benodigde installaties en voorzieningen in de kas aangebracht zodat in het voorjaar de eerste planten de kas in kunnen.


 
De mensen die bij deze mijlpaal van het project betrokken waren, moesten flink omhoogkijken om de plaatsing van de laatste dekruit goed te kunnen zien aangezien de nok van de kas maar liefst 13,5 meter hoog is. Ongeveer 20% van de nieuwe DaglichtKas bestaat uit een hoog gedeelte waar Ter Laak op een oppervlak van in totaal ruim 9.600 m² een tweede teeltlaag aanbrengt. De rest van de kas, ongeveer 4 hectare, heeft een iets lagere nokhoogte van ruim 10 meter hoog.
 
Lenzen
De dekruit die Ter Laak en Van den Boogaard plaatsten is één van de in totaal 6.500 ruiten in de kas die zijn uitgerust met Fresnel-lenzen. Deze lenzen zijn speciaal ontwikkeld voor de DaglichtKas en wekken vanaf medio april circa 130 m³ aardgasequivalenten per lensruit van 2,60 m x 1,50 m op aan zonnewarmte. Ter Laak gaat de opgewekte zonnewarmte gebruiken om de bestaande en nieuwe kassen te verwarmen.
 
Forse energiebesparing
Naar verwachting oogst de DaglichtKas bij Ter Laak jaarlijks 7.500 MWh aan zonnewarmte via de speciale lenzen. De kas gebruikt daarnaast ook aanzienlijk minder gas door het gebruik van isolatieglas in het dek en hoog isolerende sandwichpanelen in de gevels gecombineerd met een actieve ontvochtigingsinstallatie op basis van buitenluchtaanzuiging (Het Nieuwe Telen). Hierdoor verbruikt de Daglichtkas ongeveer 25% minder gas per m2 per jaar in vergelijking met andere moderne kassen.
 
Verduurzaming van sierteelt
De DaglichtKas en de bijbehorende energiesystemen kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de potplanten- en snijbloementeelt duurzamer te maken. Het concept past daardoor naadloos in de ambitie van de glastuinbouwsector om de CO2-uitstoot te verminderen. De doelstelling van de glastuinbouwsector om in 2050 een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening te realiseren, komt met deze kas een stap dichterbij.
 
Partners in dit project
De afgelopen periode investeerden Ter Laak Orchids, Technokas en Bode Project- en Ingenieursbureau veel tijd in de doorontwikkeling van dit type kas. Daarnaast onderzochten de partijen ook de financiële haalbaarheid van dergelijke projecten. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van de Topsector Energie en een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Voor meer informatie:
Ter Laak Orchids
Middenzwet 23
2291 HM Wateringen
T +31 174 870 110
F +31 174 870 111
info@orchidee.nl
www.orchidee.nl