Afgelopen vrijdag bracht Directeur Generaal ‘Agro en Natuur’ Marjolijn Sonnema van LNV op uitnodiging van de vakgroep een bezoek aan de boomkwekerij. Samen met een delegatie van de vakgroep, LNV, NVWA en Naktuinbouw is zij rondgeleid in Boskoop.Er zijn drie heel verschillende bedrijven bezocht, waarmee de verscheidenheid, innovativiteit en ondernemerschap van de sector goed in beeld is gekomen. Het gezelschap is gestart bij Koos Buitenhuis VOF, gespecialiseerd in pot- en containerteelt van o.a. coniferen. Vader en zoon hebben laten zien dat creativiteit en ‘blijven proberen’ leiden tot succes. In de aanpak van plantgezondheid en in sociaal ondernemerschap. Boomkweker William de Bruijn nam de gasten daarna mee in de teelt van heesters in de volle grond. Zijn focus ligt sterk op de balans van een gezonde bodem en versterking van de biodiversiteit voor het verkrijgen van een gezond en sterk product. Bij het derde bedrijf, Gebroeders Van der Salm, stond vooral het internationaal produceren centraal.

Tijdens het werkbezoek is een goede discussie gevoerd over de beleidsthema’s die voor de boomkwekerijbedrijven belangrijk zijn. Enkele conclusies: de boomkwekerij is met De Groene Stad de sector met oplossingen voor ‘het klimaat’. En de goede professionele samenwerking tussen LNV, vakgroep, Naktuinbouw en NVWA zorgt voor sterke schakels in de keten van ziektepreventie, keuringen & controles en toegang tot internationale markten.

Voorzitter Henk Raaijmakers van de LTO vakgroep bomen en vaste planten kijkt terug op een geslaagde ochtend. Hij ziet uit naar een verdere samenwerking met mevrouw Sonnema en het nieuwe ministerie van LNV.

Bron: LTO Vakgroep Bomen en vaste planten