Sinds 1 oktober 2017 is Sjaak van der Tak voorzitter van LTO Glaskracht Nederland. De komende drie maanden staan voor een belangrijk deel in het teken van de kennismaking met de leden in alle regio’s van de vereniging. Woensdag vindt het eerste werkbezoek plaats: de regio West-Gelderland.

Het doel van de kennismakingstournee is beeldvorming over de verschillende tuinbouwregio’s in Nederland en de typen bedrijven en ondernemers, kennismaking met regiobestuurders, voorzitters landelijke commissies en natuurlijk niet in de laatste plaats contact met leden.Persoonlijke kennismaking
Het programma van de bezoeken van #SjaakOnTour ziet er elke keer anders uit maar over het algemeen bestaat elk bezoek uit een ontmoeting met twee afzonderlijke ondernemers voor een persoonlijke kennismaking. Sjaak gaat hierbij het gesprek aan over de hoofdthema's van LTO Glaskracht Nederland: Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. Het gesprek met de ondernemer staat centraal en de ondernemer kan zelf ook issues aankaarten bij Sjaak.

Op woensdag 25 oktober vindt het eerste werkbezoek plaats in de regio West-Gelderland. Sjaak bezoekt hier gerberateler Marius Mans op zijn bedrijf in Brakel. Daarna volgt een ontmoeting in Zuilichem, bij Koen Kreling van Kreling Chrysanten. ’s-Avonds schuift Sjaak aan bij de regiovergadering die plaatsvindt bij Linflowers.

Thema's
De regio West-Gelderland omvat de deelgebieden Tielerwaard (West-Betuwe/ ten noorden van de Waal) en Bommelerwaard (ten zuiden van de Waal). In het gebied zijn relatief veel jonge ondernemers actief. Er spelen meerdere actuele thema’s in het gebied die ook een relatie hebben met de verduurzaming van de glastuinbouw, zoals de Aanpak Bommelerwaard, tuinbouwriolering en uitdagingen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze onderwerpen komen zeker aan de orde bij de bezoeken en bij de vergadering met het regio-bestuur.

Bron: LTO Glaskracht Nederland (Stijn Laagland)