Het gebruik van eenmalige plantentrays heeft de afgelopen maanden flink in de belangstelling gestaan. Met name (het gebrek aan) recycling werd onder de loup gelegd. Voor beter inzicht hierin, heeft Royal FloraHolland de recycling verder onderzocht. "Bij eenmalige plantentrays zorgen vooral de productie van het kunststof en de afvalfase voor de meeste impact", constateren ze.

Impactcategorieën
Resultaat van levenscyclusanalyse voor één- en meermalige plantentrays (Normpack 306 en Floratino 746) op basis van de diverse impactcategorieën.
50% recycling van eenmalige plantentrays in Nederland en Duitsland

Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide inventarisatie van zowel het gebruik van gerecyclede grondstof als van de ingezamelde trays. En dit toont aan, dat 50% van de eenmalige plantentrays in Nederland en Duitsland na gebruik gerecycled wordt. We hebben in de LCA ook vastgesteld, dat de eenmalige plantentrays voor 90% gemaakt worden van gerecycled materiaal (zoals plantentrays). Gerecyclede plantentrays zijn dan ook direct toepasbaar in nieuwe plantentrays.

Recycling belangrijk voor duurzaamheid
Volgens de uitkomsten van de LCA heeft het verhogen van het recyclepercentage bij eenmalige plantentrays een duidelijk positief effect op de duurzaamheid. De meermalige trays blijven echter duurzamer, ook bij zeer hoge recyclingpercentages.

Kansen voor verbetering milieuprestaties

Uit het onderzoek volgen in elk geval twee verbetermogelijkheden van de milieuprestaties:

1. Materiaalreductie Normpack
Dit voorjaar is het onderzoek gestart naar de materiaalreductie bij de Normpack 200- en 400- serie. We onderzoeken of het doorvoeren van een andere constructie (de brug zoals bij de Normpack 300-serie) bij deze series leidt tot materiaalreductie met behoud van functionaliteit.

2. Realisatie hoger recyclingpercentage
Met onze ketenpartners gaan we actief op zoek naar de mogelijkheden om het recyclingpercentage te verhogen.
Samen aan de slag

Samen met onze ketenpartners gaan we met bovengenoemde resultaten aan de slag. In het brancheverduurzamingsplan 2018 - 2022, vertalen we de uitkomsten naar concrete acties en ambities om het gebruik van verpakkingen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken.

Contacteer Royal FloraHolland voor meer informatie hierover.