Wat gebeurt er wanneer je de tweede grootste chrysantenproducenten ter wereld bij elkaar brengt? Doodse stilte? Vijandigheid? Of een open discussie waarin gezocht wordt naar gezamenlijke belangen en leerpunten? Dat laatste was van a tot z het geval tijdens een door Dümmen Orange en Ideavelop georganiseerde handelsmissie naar Medellin en Bogota.


Foto's: Facebook @Ideavelop

Miami zou eigenlijk het sluitstuk vormen van deze reis. De Colombiaanse chrysantenstek zou tot het Amerikaanse retailschap gevolgd worden. Irma gooide echter roet in het eten. Een langer verblijf in Colombia was het resultaat waardoor nog meer bedrijven bezocht konden worden wat een duidelijker beeld opleverde van de sierteeltsector in het land.

Tijdens alle bezoeken was de openheid waarmee we ontvangen werden, opvallend. De gastvrijheid gekoppeld aan de bereidheid om te leren van elkaar, maakten elk bezoek bijzonder. Al snel werd geconcludeerd dat de productkwaliteit weliswaar niet vergelijkbaar is met die in Nederland, maar dat het gegeven de omstandigheden waaronder geproduceerd wordt, de verwachting overtreft.


Foto's: Facebook @Ideavelop

De kassen zijn nog zeer eenvoudig en van mechanisatie in de kas is nauwelijks sprake. De paden zijn breed en de vermeerdering en beworteling zijn voor verbetering vatbaar. Toch wordt jaarrond zo’n 80 – 90% geproduceerd van wat in Nederland gangbaar is. Opvallend is dat vrijwel alle bedrijven meer dan 60 rassen telen, in sommige gevallen zelfs ruim 100.

 Het grote verschil zit hem echter in de logistiek en de afzet. Veel van de bezochte bedrijven regelen dat zelf. Ze hebben in enkele gevallen eigen boeketterieen en eigen verkoopkantoren in Noord-Amerika. Bij elke investering die gedaan wordt, is de afweging dan ook anders dan in Nederland. Stop ik mijn geld in consumermarketing, zeetransport, naooogst-mechanisatie of productieverhoging? Dat gegeven maakt het begrijpelijk dat niet alle verbeteringen die op productieniveau nog mogelijk zijn, ook worden doorgevoerd. Het geld wordt in Colombia vooral verdiend aan het eind van de keten, niet aan het begin.

Het investeringsklimaat in Colombia is sowieso totaal anders dan in Nederland. De ROI mag in de regel niet veel meer zijn dan 2 – 3 jaar, investeringen worden vooral geinvesteerd vanuit de cashflow en beschikbare fondsen worden op productieniveau eerder gestopt in uitbreiding dan in intensivering. Tenslotte waren de (hoge) grondkosten opvallend. Al met al veel stof tot nadenken.

Het door Ideavelop samengestelde en georganiseerde programma en de directe contacten met Colombiaanse producenten hebben van deze reis een groot succes gemaakt. Het bezoek aan Colombia schetste een goed en verrassend beeld over de sierteeltsector. Mogelijkheden tot samenwerking zijn er zeker en kunnen de positie van beide sierteeltgiganten versterken.

Meer informatie over deze reis kan verkregen worden bij Ed Smit (mail) van Ideavelop of bij Maurice Govers (mail) van Dummen Orange. Meer informatie over de tuinbouw in Colombia is te vinden in de door Ideavelop uitgevoerde sectorstudie, ‘Green Opportunities with an Orange Touch – Colombia’.