Een loonbedrijf moet opdraaien voor de schade aan een perceel pioenrozen, dat deze door een bespuiting zelf zou hebben veroorzaakt. Daarmee stelt de rechter de teler, die de zaak had aangespannen, in het gelijk. Een laatste hoger beroep werd ongegrond verklaard en het reeds gevorderde bedrag van € 119.250 - een som die volgens de teler nog altijd veel te laag is - komt niet terug.

De teler, die ook uitgangsmateriaal voor collega telers en voor de export wereldwijd produceert, schakelde het loonbedrijf in voor een bespuiting met het schimmelbestrijdingsmiddel Collis. Hij zorgde zelf voor het middel, maar het loonbedrijf deed dit in een spuitmachine waarin in een voorgaande bespuiting o.a. ook glyfosaat zat. Na afloop leegde het loonbedrijf het overgebleven Collis in een ton op het bedrijf van de kweker, waarmee deze later een ander veld pioenen bespoot. Enkele dagen later constateerde de kweker in het gewas vlekken en verkleuringen.

De zaak speelde in 2010, maar na een hele reeks beroepen en aanvechtingen is de kogel nu pas door de kerk. Bovendien moet het loonbedrijf opdraaien voor de proceskosten (ruim 5.000 euro) en salariskosten (€ 7.894).

bron: uitspraken.rechtzaak.nl