Tholen - Een tomatenteler moet drie oud-werknemers extra salaris betalen. De ondernemers had de medewerkers in een te lage salarisschaal geplaatst. Door de diversiteit van de werkzaamheden en het niveau van zelfstandigheid, hebben de werknemers gezamenlijk recht op bijna 24.000 euro achterstallig salaris.

"Het draaide allemaal om de juiste functieschalen", legt René Kouwenhoven van FNV Agrarisch Groen uit. De vakbond heeft de drie medewerkers gesteund in de rechtszaak tegen de tomatentelers. "De werkgever had de drie betreffende medewerkers in een te lage functie ingeschaald. Na lang juridisch getouwtrek, ben ik blij dat er nu duidelijkheid is voor deze dames." De werknemers kregen betaald volgens de schaal Medewerker Glastuinbouw II. Daar waren ze het niet mee eens en ze stapten naar de rechter. Een deskundige oordeelde dat de werknemers inderdaad in schaal I horen.

Hoeveel handelingen?
Het verschil tussen de twee schalen zit onder andere in het aantal werkzaamheden. Een medewerker in schaal II kan 3 tot 8 werkzaamheden uitvoeren. Een Medewerker Glastuinbouw 1 kan er 8 tot 15 uitvoeren. De telers vonden dat het 'voorbereiden van de teeltlocatie' telt 1 activiteit. Daar is de deskundige het niet mee eens en ook de rechter vindt dat losse activiteiten ten behoeve van teeltvoorbereiding, afzonderlijk tellen.

Ook de zelfstandigheid van de werknemers staat ter discussie. Werkten ze volgens gedetailleerde instructies en onder direct toezicht, zoals een Medewerker Glastuinbouw II, of aan de hand van mondelinge instructies en op basis van controle achteraf, wat een Medewerker Glastuinbouw I doet? De deskundige en de rechter oordeelden dat enkel de aanwezigheid van een meewerkend voorman of een directielid als toezichthouders, onvoldoende concreet is. Daarom niet geldt als 'direct toezicht'.

De rechter in Leeuwarden deed op 18 juli uitspraak in de kwestie die al sinds 2011 speelt. De vrouwen, die niet allemaal meer werkzaam zijn voor de kwekerij, worden gecompenseerd voor het inkomensverlies dat zij geleden hebben. Zij krijgen deze compensatie met terugwerkende kracht uitgekeerd vanaf maart 2011. Het gaat om enkele duizenden euro’s per persoon.