Doordat beide bedrijven een eenzelfde visie en ambitie hebben omtrent klantbelevering en bedrijfsbenadering hebben SV.CO en Vreugdenberg de handen inéén geslagen en besloten de bedrijfsactiviteiten te gaan samenvoegen. Hiermee wordt geanticipeerd op de aanhoudende klantvraag, de continu veranderende marktomstandigheden en de toekomstvisie van beide bedrijven. Beide bedrijven hebben het streven een One-Stop-Shop te zijn voor de handelspartners en denken dit samen nog beter vorm te kunnen geven.

Bij de samenwerking treed Aad Vreugdenhil toe tot de directie van SV.CO. Kwekerij Vreugdenberg zal onveranderd onder leiding blijven staan van Aad Vreugdenhil. SV.CO zal op het naastgelegen perceel van Kwekerij Vreugdenberg aan de Zijtwende te De Lier circa 3,6 ha nieuwbouw realiseren in 2018 om de toegenomen vraag naar de bestaande productlijnen in te kunnen vullen.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met: