Johan van Cappelle is teeltspecialist bij kwekerij Sjaak van Schie, waar pothortensia de hoofdteelt is. Het potplantenbedrijf heeft een drietal vestigingen in het Westland. Binnen het bedrijf is nog niet besloten wat er na 1 januari met het restwater moet gebeuren.

Kwekerij Sjaak van Schie heeft in Naaldwijk zes hectare glas, in Maasdijk vijfenhalve hectare glas en dertig hectare buitenveld voor de opkweek van jonge planten. In Portugal is nog een vestiging met moerplanten voor de stekken.Voldoende regenwateropvang
Voor de glasteelt wordt het regenwater opgevangen in silo’s. Op het glasbedrijf in Maasdijk is de waterberging 2.500 m³ groot en in Naaldwijk 1.500 m³. Bij water tekort vindt aanvulling met leidingwater plaats. In de Maasdijkse vestiging ligt een betonvloer met een eb- en vloedsysteem, maar kunnen de potplanten ook van bovenaf water toegediend krijgen. In de Naaldwijkse vestiging ligt een erfgoedvloer en worden de potplanten alleen van bovenaf beregend. Op beide locaties wordt het teveel aan water via een drainagesysteem afgevoerd naar een retourwatersilo en zonder ontsmetting hergebruikt als gietwater.

Drie opties voor zuivering
Jaarlijks wordt per locatie ongeveer 2.000 m3 restwater op het riool geloosd. Dat water moet per 1 januari 2018 van gewasbeschermingsmiddelen zijn gezuiverd. “We zijn hiervoor met drie opties bezig. Of we schaffen twee zuiveringsinstallaties aan, waar een investering van een paar ton voor nodig is. Of we doen mee in het collectief van de Oranjepolder of we laten het water mobiel zuiveren ”, zegt Johan van Cappelle, die lid is van de Ondernemersgroep Water van LTO Glaskracht Nederland. “We zijn er nog niet uit. Mogelijk dat we volgend jaar het restwater eerst mobiel laten zuiveren en dan pas besluiten voor collectieve zuivering of investeren in eigen zuiveringsinstallaties.”

Emissieloos telen
De teeltspecialist: “Met de zuiveringsinstallaties willen we dan ook de meststoffen eruit halen, zodat we gelijk klaar zijn voor het emissieloos telen in 2027. Een module om natrium te verwijderen is niet nodig, omdat hortensia’s goed met een hoog natriumgehalte zijn te telen.”

bron: Glastuinbouw Waterproof