De productiviteit van phalaenopsis blijft goed op peil zolang het substraat maar niet al te ver ingedroogd raakt. Dat blijkt uit onderzoek van Plant Lighting en Demokwekerij Westland, gecoördineerd door Inno-Agro.

Het onderzoek dat momenteel loopt beslaat drie fasen en heeft als doel om meer inzicht te verkrijgen in de interactie tussen licht, CO2 en vocht. In eerder CO2 onderzoek is onderzocht op welke momenten de CAM planten de CO2 efficiënt opnemen en of er een grens is aan de hoeveelheid CO2 dat opgeslagen kan worden in malaat. De resultaten hieruit gaven veel duidelijkheid, maar hielden geen rekening met de rol van vocht en de mate van opening van de huidmondjes. Een meer integrale aanpak in combinatie met de resultaten uit de lichtonderzoeken was dus gewenst.In fase 1 en 2 wordt daarom allereerst op kleine schaal plantfysiologisch onderzoek gedaan. De vraagstukken tijdens de eerste fasen waren:
  • Is de CO2-opname van het blad op de dag(en) voor een gietbeurt lager?
  • Hoe groot is dit effect en wat is de invloed van het type substraat?
Nat en droog
In meerdere klimaatcabines bij Plant Lighting worden honderd planten op een droog substraat en honderd planten op nat substraat onderzocht. Uit de eerste resultaten bleek dat bij het ‘droge substraat’ het verschil in opening van de huidmondjes en de CO2-opname voor en na de watergift niet bijzonder groot waren. Bij het natte substraat was dit effect groter. Met andere woorden, wanneer het natte substraat tegen de volgende watergeefbeurt aan zit, is de snelheid van CO2-opname lager en de duur van opname korter. Het natte substraat was dan ook behoorlijk droog ten tijde van de metingen voor de volgende watergift. Uit de metingen blijkt tevens dat de CO2-opname en lichtbenutting, en dus de productiviteit, goed op peil blijven zolang het substraat maar niet al te ver ingedroogd raakt.

Vervolg bij World Horti Centre
De tweede fase van het onderzoek is de eerste week van juni gestart. In deze fase is het de doelstelling om te onderzoeken wat het effect is van meer CO2 doseren en /of een hogere RV op de CO2-opname en lichtbenutting. De derde fase van het onderzoek betreft een integrale aanpak waarbij op grotere schaal bij Demokwekerij Westland in het nieuwe World Horti Centre onderzoek zal worden gedaan naar de interactie tussen de diverse klimaat- en omgevingsfactoren.

Dit project is gefinancierd vanuit de gewascoöperatie Phalaenopsis, het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

bron: Kas als Energiebron