Tholen - Voordat je een kas mag bouwen eerst verplicht een andere kas slopen. Dat gebeurt er in de gemeente Tuil. Kweker Jan Mans, Topline Gerbera, wil een kas bouwen aan de Sint Antoniestraat, maar daar mag alleen gebouwd worden door bedrijven die zich hervestigen. De ondernemer heeft daarom vlakbij, in Opijnen, een kas gekocht, gaat die slopen en mag daardoor bouwen in Tuil.

De kweker komt van buiten de regio en moest zich daarom eerst als het ware inkopen in het gebied. Alleen bedrijven die glastuinbouwbedrijven buiten het aangewezen clustergebied slopen, mogen zich er vestigen.


Bestaande situatie Sint Antoniestraat 35 Tuil

"Dit met als doel om oud solitair gelegen glas op te ruimen en nieuw glas te concentreren in het daarvoor aangewezen concentratiegebied", verklaart de Raad. Eerst keek de kweker naar een andere locatie, maar daar stonden al geen kassen meer op. Uiteindelijk vond hij een perceel dat wel voldeed aan de voorwaarden: er zijn oude glasopstallen aanwezig en er bestaat de mogelijkheid om meer glas te bouwen.


Toekomstige situatie Sint Antoniestraat 35 Tuil

De plannen zijn ingediend bij de gemeente en er zijn geen bezwaren tegen gekomen. Deze week praat de gemeente Neerijnen hierover en het lijkt erop dat nu ook B&W ermee gaan instemmen. Op het nieuwe perceel in Tuil kan er dan in de eerste fase 3,8 hectare kas gebouwd worden en benodigdheden als een waterbassin. Ook komt er een bedrijfswoning te staan. In de tweede fase kan er nog eens 1,7 hectare kas bijgebouwd worden.

Het perceel in Opijnen verliest vervolgens de aanduiding glastuinbouw en wordt enkel nog agrarisch.

Voor meer informatie, zie het Bestemmingsplan (foto's in dit bericht zijn genomen uit dit plan)