De afdeling Diervoeder- en Plantengezondheidsinspectie (APHIS) van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA) past de regelgeving aan voor de import van campanula vanuit Denemarken naar de VS. De bloemen mogen vanaf nu alleen nog maar geïmporteerd worden als ze in door het APHIS goedgekeurde groeimedia zijn gekweekt.

Het beleid moet het binnenkomen van plagen verhinderen. De wet (7CFR Deel 319.37-8) beschrijft de vereiste 'wetenschappelijke systeembenadering' waarmee bloemen geproduceerd moeten worden. 'Systeembenadering' betekent dat de kweek volgens bepaalde onderzochte, beproefde methoden moet geschieden, waarbij de kans op (de import van) plagen zo minimaal mogelijk is. Zo moeten planten in een kas worden geteeld met toepassing van de juiste sanitaire maatregelen en moeten er fytosanitaire inspecties op de planten worden verricht alvorens te worden verscheept.

APHIS zal alle op- en aanmerkingen ingediend vóór of op 21 augustus 2017 in overweging nemen.

bron: regulations.gov