In Horst is vaste plantenkweker Pieter Lucassen uit Afferden voorgedragen als voorzitter van de nog te vormen LLTB-regio Noord-Limburg. Op dit moment is Lucassen voorzitter van LLTB-afdeling Maasduinen.

Op 1 januari 2018 gaan de afdelingsactiviteiten over naar drie regionale besturen: LLTB Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Hiermee wordt de LLTB nog slagvaardiger en kunnen dossiers nog meer integraal en gemeente grensoverschrijdend worden opgepakt. Eind dit jaar zal de Algemene Ledenvergadering van de LLTB-regio Noord-Limburg de voordracht van Lucassen nog moeten bekrachtigen.

Voordelen
“Ik ben ervan overtuigd dat we als regio sterker staan dan als vier losse afdelingen”, zegt Lucassen. “Het is geen eenvoudig proces, maar als we de trein straks op de rails hebben, kunnen we zaken een stuk voortvarender oppakken.” Lucassen doelt onder meer op de voordelen bij afdelings- en gemeenteoverstijgende vraagstukken, zoals de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. “Zeker in combinatie met de nieuwe manier van werken in ondernemersgroepen kunnen we de belangen van onze leden straks nog beter behartigen.”

Regionale oplossingen
LLTB-voorzitter Léon Faassen sluit zich van harte aan bij de woorden van Lucassen. “Veel dossiers spelen niet alleen in slechts één enkele gemeente”, zegt Faassen. “Denk aan de huisvesting van arbeidsmigranten, water, criminaliteit in het buitengebied, toeristenbelasting, veilig landbouwverkeer en andere ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Het is zaak meer over de gemeentegrens te kijken en te zoeken naar regionale oplossingsrichtingen.”

Succes
De kersverse voorzitter van de LLTB-regio Noord-Limburg laat weten ontzettend veel zin te hebben in zijn nieuwe functie. “Ik ben blij met het in mij gestelde vertrouwen en ik weet zeker dat we er met het nieuwe regiobestuur een succes van gaan maken.”

Bron: LLTB