Maandag 24 oktober bracht VVD-Kamerlid Remco Bosma (portefeuille EZ Glastuinbouw) een bezoek aan Westland op uitnodiging van wethouder Peter Ouwendijk. Doel was het Kamerlid bij te praten over de ontwikkelingen in de glastuinbouw en aandacht te vestigen op de verwachte rol van het Rijk op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid, kennis en innovatie. Het Kamerlid werd door wethouder Peter Ouwendijk (portefeuille Financiën) ontvangen, samen met Ferdi van Elswijk (oprichter Greenhouse Academy Prominent) en Jacco Besuijen, en Bert en Steef van Ruijven (Arcadia Chrysanten).Wethouder Ouwendijk lichtte de ambities op het gebied van duurzaamheid, kennis- en innovatie, en bereikbaarheid toe. Speciale aandacht was er voor World Of Westland (WOW). Ouwendijk: 'Tuinbouw is meer dan grond waar gewassen op groeien. Het is met name de kracht van het gehele cluster met cross-overs tussen verschillende sectoren, die oplossingen kunnen bieden voor de wereldwijde voedselproblematiek.' Algemene oproep was: stimuleer kennisontwikkeling, versterk de kennisinfrastructuur en investeer in groen onderwijs en innovaties.

Kennis als exportproduct
Jacco Besuijen van Prominent vertelde Bosma over de kracht en de ontwikkeling van de telersvereniging: van een distributiecentrum in 2000 naar een Greenhouse Academy om de aanwezige Westlandse kennis en ervaring internationaal te vermarkten. Dit houdt in dat de aanwezige Westlandse know-how door Prominent als toegevoegde waarde in internationale tuinbouwprojecten in China wordt ingezet in ruil voor een aandeel in het bedrijf. Prominent gaf ook aan dat de carbon footprint van producten steeds belangrijker wordt.

Smart Grid
Arno van Scheijndel van Westland Infra legde de nadruk op de mogelijkheden van de Smart Grid. Dit betekent dat het energienet gedurende het gehele jaar gelijkmatiger en daarmee efficiënter, kan worden benut. Wettelijke experimenteerruimte voor flexibel netgebruik bestaat wel voor consumenten, nog niet voor netbeheerders. De experimenteerruimte is wel nodig om verdere ontwikkelingen van Smart Grid in Westland mogelijk te maken.

Biologisch telen
Het gezelschap sloot af met een bezoek aan Arcadia Chrysanten in De Lier in de meest moderne chrysantenkas. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Arcadia Chrysanten. Minder fossiel grondstofgebruik wordt steeds belangrijker voor de klant. Arcadia zet hier op in, ook al is het nu nog minder rendabel. Zo is Arcadia één van de participanten in de Triasboring. Marco van Soerland van Trias Westland lichtte het Triasproject toe.

Brexit was ook één van de gespreksonderwerpen, evenals groene gewasbescherming. Van Ruijven voegde hieraan toe dat biologisch telen het mooiste zou zijn. Voorwaarde is dat je dan wel over voldoende groene middelen moet kunnen beschikken.

De gemeente werkt, samen met alle spelers in het cluster, hard aan een grotere bekendheid van de glastuinbouw voor een betere plaats op de Haagse en Brusselse beleidsagenda en toegang tot financiële middelen. Werkbezoeken dragen hier aan bij door kennisuitwisseling en gerichte input aan politici. Zo werd de heer Bosma gevoed over de ontwikkelingen, ambities en consequenties van de huidige wetgeving als het om gas en elektriciteit gaat.