Kansen voor Warmterotonde in regio Delft, Den Haag, Rotterdam en Westland

In de afgelopen maanden hebben de gemeenten Delft, Den Haag, Rotterdam, Westland en de provincie Zuid-Holland de haalbaarheid van het westelijke deel van de Warmterotonde onderzocht. Zij voerden het onderzoek uit in samenwerking met E.On, Eneco, Warmtebedrijf Rotterdam, Westland Infra en het Havenbedrijf Rotterdam. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek wordt geconcludeerd dat er kansen zijn om met een warmtesysteem warmtebronnen en warmteafnemers in Delft, Den Haag, Rotterdam en Westland aan elkaar te koppelen en daarmee een groot deel van de Warmterotonde te realiseren. Het warmtesysteem heeft positieve maatschappelijke effecten en is een relatief goedkope vorm van warmteproductie en levering.


Foto: Greenport Westland Oostland

In het zuidelijke deel van de Randstad is in 2030 flinke reductie van CO2-uitstoot mogelijk door andere warmtebronnen te gebruiken dan nu. Voor panden die straks via de Warmterotonde worden verwarmd, is CO2-reductie van 60% mogelijk. De Warmterotonde levert bijvoorbeeld warmte uit de Rotterdamse haven en geothermie. Ook andere nieuwe bronnen met lage emissies zullen een aansluiting kunnen krijgen op de Warmterotonde. Hiermee kunnen de emissies van schadelijke stoffen nog verder afnemen.

Om een vervolg te geven aan de realisatie van de Warmterotonde moet de juiste coalitie van partners samenwerken om de financiering van het transportnet voor elkaar te krijgen en de exploitatieorganisatie op te zetten. Om tot uitvoering te komen, is een financieringsstrategie gewenst. Deze moet inzicht geven in de diverse partijen die mogelijk financieel kunnen en willen bijdragen. Voordat een investeringsbeslissing kan worden genomen, moeten de functionele en technische aspecten van het warmtesysteem verder worden uitgewerkt. Zo zal een optimaal temperatuurregime gekozen moeten worden. Ook de organisatie van realisatie en exploitatie ervan en de financiering, vragen nog nadere uitwerking. Door onrendabele exploitatie is de verwachting dat de grootste uitdaging zal liggen op het financiële vlak. In het vervolgtraject worden relevante stakeholders betrokken om bijvoorbeeld gezamenlijk de warmtevraag en –aanbodontwikkeling te stimuleren.

Meer informatie is te vinden in de publiekssamenvatting Resultaten verkennend onderzoek warmterotonde cluster west op de website van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland. Op deze website is tevens een factsheet over de warmterotonde te vinden.

bron: Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland / AgriHolland

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven