Dirk Duijzer is per 1 januari 2024 de nieuwe voorzitter van Naktuinbouw. Het Naktuinbouw-bestuur benoemde hem voor de periode tot 1 januari 2029. Dirk Duijzer volgt Agnes van Ardenne op, die om gezondheidsredenen aftrad.

Dirk Duijzer is op dit moment Directeur Bestuurszaken & Coöperatie van de Rabobank. Daarvoor was hij bij deze bank Directeur Food & Agri. Naast zijn huidige functie is hij het boegbeeld van de Topsector Agri & Food (ministeries LNV en EZK).

Duijzer is zijn hele carrière al actief in de tuinbouw. Eerdere bestuursrollen vervulde hij bij de Drentse Boeren- en Tuindersbond, LTO Nederland en het Productschap Tuinbouw.

bron: Naktuinbouw