Energiebesparingsplicht onderwerp van gesprek op EnergiekEvent

Tholen - "Ik vind er ook wel wat van, maar we hebben er nu eenmaal mee te stellen." Interessant toch, dat zowel vanuit de ambtenarij als vanuit de belangenbehartiging en de sector zelf bij het horen van het woord Energiebesparingsplicht de haren recht overeind gaan staan, maar men tegelijkertijd het gezicht in de plooi houdt en onverwijld overgaat tot het bediscussiëren van de inhoud. Wat moet je ook anders, een paradox die door de geschiedenis heen wel vaker voorkomt zullen we maar zeggen, maar het lag er bij de laatste editie van het EnergiekEvent wel erg dik bovenop.


Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, en Inge Lardinois van LNV. Adri vertelde o.a. over het tot stand komen en de inhoud van de vernieuwde Energievisie van Glastuinbouw Nederland, die zij vervolgens aan Inge overhandigde.

Het is ook nogal wat, die Energiebesparingsplicht, en allicht hebben veel ondernemers het nog niet echt tot zich laten doordringen. Toch is het nu alweer 5 voor 12, want vanaf 1 juli komende maand, dus over een week of drie, zijn alle ‘kleinverbruikers’ (bedrijven met een gasverbruik tussen de 25.000 en 170.000 kuub en/of 50.000 tot 10 miljoen kw/h elektriciteit) in de glastuinbouw gehouden aan een zgn. informatieplicht. Dat wil zeggen dat zij een rapport dienen in te leveren met daarin aangegeven welke investeringen, waarvan zij verwachten die in 5 jaar terug te kunnen verdienen, zij in de komende 4 jaar denken te kunnen gaan doen om hun bedrijf te verduurzamen. Dit rapport dient men in bij de RVO, die vervolgens de omgevingsdienst verwittigt, die…vervolgens toch geen tijd zal hebben er iets mee te doen dus dat is het goede nieuws. Ondernemers doen er echter verstandig aan, zo benadrukten bijvoorbeeld Egon Coolen van AAB en Wilco Wisse van RVO in een gezamenlijke presentatie over het onderwerp, in elk geval vóór 1 december een rapportage in te leveren. Voor de moeite, de open communicatie en getoonde medewerking heeft men zich voor het eerste 4-jarenplan dan preventief ingedekt.

Voor grote ondernemers geldt een zgn. 'onderzoeksplicht', wat wil zeggen dat niet alleen de voor de hand liggende energiebesparende maatregelen moeten worden bekeken, maar men ook uitgebreide en bedrijfsspecifieke analyses dient uit te voeren.

Volle bak. De mensen werd gevraagd met hun telefoon op een aantal stellingen te reageren. De reacties verschenen vervolgens op het scherm, een tool waarmee bijeenkomsten interactief worden en de bevindingen van het publiek gepolst worden.

De cynische ondertoon is voor eigen rekening, maar als de voorzitter van Glastuinbouw Nederland Adri Bom Lemstra zelf zegt zich ondanks wispelturig overheidsbeleid en steeds weer meer gestapelde verplichtingen vast te klampen aan een uitspraak van staatssecretaris Marnix van Rij, die gezegd zou hebben dat het doel weliswaar een CO2-neutrale sector is, maar dat er ook een fiscaal gezonde sector over zou moeten blijven, dan gaat de oplettende luisteraar toch verzitten. Van de 200 man in de zaal is namelijk helemaal niemand voor milieuvervuiling of tegen het verduurzamen van zijn bedrijf, maar met de hele onteigeningsdiscussie van de boeren in het achterhoofd en de almaar fanatiekere ijver waarmee de planeet gered moet worden, weten veel ondernemers steeds minder waar ze aan toe zijn.

Eric Poot, onderzoeker bij Wageningen, zat de middag voor

Herijking
Op het evenement presenteerde Adri Bom een herziene en geactualiseerde versie van de reeds bestaande Energievisie Glastuinbouw Nederland, die in 2040 nog altijd klimaatneutraal is. De weg erheen, de transitie, is echter geen rechte lijn en dus moet er af en toe een ‘herijking’ plaatsvinden: zo is biomassa als een van de alternatieven voor fossiel er de afgelopen jaren maatschappelijk gezien wat minder positief op komen te staan, terwijl door het maar genoeg in de ruimte kletsen over waterstof en digitalisering het heil nu meer uit deze hoeken verwacht zou mogen worden.

De Visie moet niet verward worden met het zgn Convenant Energietransitie Glastuinbouw. Terwijl die eerste een document is dat door de sector zelf gepresenteerd wordt, is die tweede meer een afspraak tussen sector en overheid over doelen en het ‘instrumentarium’ dat nodig is om die te halen.

Dit convenant, een soort 4 of 5 jarenplan waarin de weg naar fossielvrije glastuinbouw wordt uitgestippeld, werd in november vorig jaar getekend en Adri is er blij: er zou vanuit de overheid meer begrip zijn voor de opgave dan voorheen, ‘de ministers zijn onder de indruk van de glastuinbouw, want zij zien dat dit een sector is die iets wil en die iets kan’. Ook Inge Lardinous van LNV is in haar nopjes, want het is volgens haar dankzij dit convent dat verschillende nieuws/extra subsidiepotten beschikbaar zijn gekomen.


Arie de Gelder was ruim twee decennia onderzoeker bij Wageningen en hield zich vooral bezig met energie en kasklimaat. En met het organiseren van het EnergiekEvent natuurlijk. We zullen het vanaf nu zonder hem moeten stellen, de man gaat met pensioen.

Het evenement, dat sinds jaar en dag wordt georganiseerd door Wageningen UR, Delphy, Glastuinbouw Nederland, LNV en nog een pallet aan toeleveranciers, vond gisteren plaats op locatie van die eerste in Bleiswijk. Er kwam zoals gezegd zo’n 200 man op af, die zich, behalve op het hierboven besproken plenaire gedeelte, in workshops konden laten informeren of tal van deelonderwerpen. Ook was er zoals gebruikelijk weer de mogelijkheid verschillende proeven te bezoeken en werd er afgesloten met een buffet.

Gegeven presentaties komen binnenkort online, een link zullen we t.z.t. op onze nieuwsbrief delen.

NB. Op de website van de RVO staat nader omschreven wat de Energiebesparingsplicht exact behelst.


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.