Reactie Glastuinbouw Nederland op Klimaat- en Transitiefonds

Glastuinbouw wil niet wachten op fonds in 2024 voor modernisering areaal

Eind april kwam Den Haag naar buiten met die koers die men bepaald heeft om tot een klimaatneutrale glastuinbouw te komen in 2040. Een pot met 35 miljard euro daarin, het Klimaatfonds, moet helpen die doelen te realiseren. Het fonds zou in 2024 beschikbaar komen.

Belanghebbende werd gevraagd op het wetsvoorstel te reageren. Glastuinbouw Nederland deed dat. Jesse Schrevel, de onlangs aangestelde specialist ‘public & government affairs’ bij de belangenbehartiger, schrijft erover

Warmte
Hij wijst erop dat Glastuinbouw pleit voor het expliciet prioriteit geven aan (infrastructurele) uitbreiding van aard- en restwarmte. Glastuinbouwbedrijven kunnen met een grotere capaciteit hun rol als warmtebuffer inzetten. Dat betekent dat telers overdag en ’s nachts deze warmte opvangen, om deze tijdens piekmomenten in de ochtend en avond weer vanuit hun warmtebuffer aan woningen te leveren. Zo ontlast de sector het net en maakt men in Nederland optimaal gebruik van de beschikbare duurzame warmte, zo stelt Schevel. "Uitbreiding van de warmtebuffercapaciteit bij glastuinbouwondernemers slaat dus twee vliegen in één klap! We verduurzamen zowel de energie-consumptie van de glastuinbouw als die van huishoudens door het warmteaanbod via onze bedrijven te balanceren."

Waterstof
Momenteel kijkt de sector of de helft van de warmtekrachtkoppelingen (wkk) kunnen worden omgezet naar waterstof. Het Klimaatfonds kan deze transitie stimuleren, volgens Schevel. Dat is volgens hem nodig omdat de route voor financiering van de onrendabele top in waterstofprojecten waarschijnlijk anders lastig wordt. Bovendien liggen er grote kansen in de benutting van de restwarmte die vrijkomt bij elektrolysers, die waterstof genereren. "De uitkoppeling en distributie daarvan biedt kansen en heeft momenteel in waterstofplannen nauwelijks de aandacht. Vanwege publiek belang zou deze wet deze infrastructurele uitbreiding expliciet moeten prioriteren."

Om de energievraag te verduurzamen is het wel een randvoorwaarde dat er een andere (duurzame) bron van CO2 komt. Glastuinbouw Nederland gelooft dat koolstafvang van de grootindustrie (CCU) een belangrijke weg is naar verduurzaming. Het onderhavige wetsvoorstel zou koolstoflandbouw via het aanleggen van CCU-infrastructuur moeten stimuleren, opdat extra gasverbruik voor CO2-productie wordt vermeden.

Modernisering glasareaal
Ook staat de belangenbehartiger stil bij het Transitiefonds. Ook daar vroeg Den Haag in een internetconsultatie reactie op. Glastuinbouw Nederland vindt het 'een gemiste kans dat modernisering van het teeltareaal glastuinbouw in Nederland niet in beeld is als mogelijke maatregel die onder dit fonds gebracht kan worden.' "Ons inziens past investeren in modernisering van het teeltareaal glastuinbouw – zoals bijvoorbeeld herstructurering van glastuinbouwgebieden rondom veenweide of verplaatsing van solitair gelegen glastuinbouwbedrijven - uitstekend in de doelen voor dit Transitiefonds. Bovendien is het onzeker of modernisering van teeltareaal onder de doelen van het Klimaatfonds geschaard kan worden, wat zou betekenen dat de glastuinbouw achter het net vist en zijn sleutelpositie in de transitie niet kan vervullen."

Glastuinbouw Nederland pleit er dan ook voor om dit op te nemen in het landelijke pakket aan maatregelen en daarmee ook in het onderhavige wetsvoorstel. Moderne bedrijfsvoering in de glastuinbouw leidt tot emissiereductie en draagt bij aan alle doelen voor dit fonds, stelt men. 
 
De volledige reactie van Glastuinbouw Nederland in beide internetconsultaties is hier in te zien:
https://www.internetconsultatie.nl/klimaatfonds/reactie/201564/bestand
https://www.internetconsultatie.nl/twt/reactie/201380/bestand 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven