“Enige way out : van het gas af”

Tholen - “De enige ‘way out’ is van het gas af.” Zo boud gesteld loopt er onwillekeurig een koude rilling over je rug, zoals bij het nieuwtje vanochtend dat de consument per 2026 zijn oude cv niet meer mag vervangen voor een nieuwe. Het zal mijn tijd wel duren, zo dacht je altijd nog, en het gematigd collectief zal die hardliners toch wel doen dimmen, maar nee dus. ‘Het had eigenlijk gisteren al gemoeten’, zo hield voorzitter van Glastuinbouw Nederland Adrie Bom - Lemstra het op het Energiekevent in Bleiswijk bijeengekomen publiek voor. 'Dus nu samen echt de schouders eronder’, aldus Inge Lardinois, beleidsmedewerker bij LNV.


Adrie Bom-Lemstra, Eric Poot en Inge Lardinois

In een gezamenlijke opening werden beide dames geïnterviewd door Eric Poot van Wageningen Plant Research (WUR). Men vertelde over de onderlinge communicatie tussen glastuinbouw en overheid en ging in op gestelde doelstellingen, zoals deze in een recente brief van de minister aan de Tweede Kamer gesteld zijn (getiteld ‘Samenhangend pakket glastuinbouw’). Dit schrijven biedt ‘sector en tuinders richting om de ambitie waar te maken om in 2040 klimaatneutraal te zijn’. Vooral bij Adrie Lemstra waren er wel de nodige vragen aangaande de samenhang tussen doelen, instrumentarium en tijdspad. Die ontbreekt of is in elk geval niet duidelijk, en in een voor politici misschien wat al te oprechte ontboezeming kon ze het niet nalaten te vragen: ‘Hoe dan?’

De insteek van de drukbezochte bijeenkomst, met het oog op de thematiek geen wonder, was echter niet de politieke besluitvorming maar het uitwisselen van concrete mogelijkheden die de glastuinbouw an sich en de teler in het bijzonder heeft om zijn teelt te verduurzamen. Zoals te doen gebruikelijk werd een serie workshops gegeven, waarin nader ingegaan werd op de nieuwste proeven met en ontwikkelingen op het gebied van LED-belichting, het terugwinnen van warmte, fossielvrij telen, Het Nieuwe Telen en meer. Onderzoekers van Delphy en WUR Glastuinbouw, maar daarnaast ook verschillende deskundigen uit het veld, deelden er hun bevindingen.

Een speciaal programmaonderdeel was weggelegd voor een terugblik op 15 jaar Kas als Energiebron. Namens Glastuinbouw Nederland zette Dennis Medema de verdiensten op een rijtje. Dankzij jarenlange lobby, te beginnen met het Verlaagd tarief Energiebelasting op Ketelgas, heeft de sector jaarlijks vele miljoenen aan kortingen en toeslagen en subsidies binnengehaald. Daarnaast is er, steeds in samenwerking met de ondernemers, enorm veel kennis opgedaan en energie bespaard – denk aan HNT, digitalisering, ontvochtiging, LED, zuiniger toedienen CO2, schermen en krijten, etc. Daarnaast is de CO2 emissie, t.o.v. 2000, met 25% gedaald.


Dennis Medema

Het programma vindt, al jaren, veel bijval vanuit de sector. Men is dan ook van zins ermee door te gaan, te meer omdat die 2040-visie handen en voeten moet worden gegeven. De zogenaamde randvoorwaarden, de samenhangen waar Adrie Lemstra het over had, moeten worden geconcretiseerd, maar vervolgens door de sector worden uitgevoerd. Allicht dat Kas als Energiebron hiertoe mede de lijnen kan uitzetten, waarbij zogezegd het accent logischerwijs zal verschuiven van kennisontwikkeling naar implementatie.


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.