Subsidies voor langer werken én eerder met pensioen

Het Nederlands kabinet ondersteunt de komende vijf jaar sectoren met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Het doel is mensen gezond en wendbaar te houden, zodat ze langer kunnen doorwerken of eerder kunnen uittreden waar dat nodig is.

Via de MDIEU kunnen samenwerkingsverbanden in sectoren subsidie krijgen voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid, waardoor werkenden gezond kunnen doorwerken tot hun pensioen. Ook is er subsidie voor het eerder laten uittreden van oudere werkenden die het niet volhouden door te werken tot hun pensioen.

Alles start met een sectoranalyse. Het aanvragen van een vaste subsidie van 20.000 euro voor zo'n kan van 1 t/m 30 september 2021. Deze subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties in een sector.

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid
De subsidie is te gebruiken om duurzame inzetbaarheid van werkenden in een sector te stimuleren. Meerdere thema’s en activiteiten komen in aanmerking voor de subsidie.

Gezond, veilig en vitaal werken bevorderen
Het is belangrijk dat werkomstandigheden geen risico vormen voor de gezondheid (fysiek en/of mentaal), maar juist de mensen én de sector versterken. Denk hierbij aan de omgang met elkaar op de werkvloer, duidelijke werkinstructies, veilige productiemiddelen en het bevorderen van energie, motivatie en veerkracht van werkenden.

Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen
Als werkgever is het belangrijk goede arbeidsvoorwaarden en een goede werkomgeving te bieden. Niet alleen aan de mensen in vaste dienst, maar ook aan werkenden zonder een vaste arbeidsrelatie. Dit kan bijvoorbeeld met een flexibele werkcultuur, waardoor het werk wordt afgestemd op de levens- en loopbaanfasen van werkenden. Daarnaast moeten werkgevers zorgen voor een goede werk-privébalans of balans tussen arbeid en zorg als dat nodig is. Ook de mogelijkheid voor werkenden om roosters en arbeidstijden flexibeler in te delen is van belang.

Een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren
Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is voor talentontwikkeling. Versterk, verbreed of verdiep de vaardigheden bijvoorbeeld via taakroulatie, verbreden van functies of werkplekleren. Ook begeleiding van werkenden bij arbeidsmobiliteit tussen sectoren valt hieronder.

Bewustwording bij werkenden bevorderen – zowel van duurzame inzetbaarheid als van regie op eigen loopbaan
Het is belangrijk om de kennis bij werkenden over loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden en de arbeidsmarkt te versterken. Denk bijvoorbeeld aan loopbaanadviezen en tijdig instromen in nieuwe sectoren met meer baankansen. Deze mobiliteit zorgt voor meer kennis en ervaring, waardoor iemand breder inzetbaar is. Of vergroot het inzicht in de financiële mogelijkheden voor werkenden om geleidelijk of eerder uit te treden.

In de Menukaart MDIEU-regeling worden de verschillende thema’s verder toegelicht. Ook zijn hier voorbeelden van activiteiten te vinden die voor subsidie in aanmerking komen. 

Subsidie voor eerder uittreden
Er zijn oudere werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Dit kan momenteel via een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). De MDIEU biedt sectoren ook de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor deze RVU’s. De voorwaarde is wel dat sectoren tegelijkertijd óók investeren in duurzame inzetbaarheid.

Aanvraag sectoranalyse in september 2021
Het nadenken over wat nodig is in een sector begint bij een goede analyse. Een subsidie helpt bedrijven daarbij op weg. Het aanvragen van een vaste subsidie van 20.000 euro voor een sectoranalyse kan van 1 t/m 30 september 2021. Deze subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties in een sector. Meer informatie over het aanvragen van een subsidie voor een sectoranalyse is te vinden op de pagina Overzicht aanvraagcriteria - sectoranalyse op uitvoeringvanbeleidszw.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven