Werkgroep inventariseert belemmeringen huisvestingsinitiatieven

Greenports Nederland heeft een landelijke werktafel samengesteld waar vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies, belangen-behartigers en regionale Greenports zitting aan hebben. De leden werken in gezamenlijkheid aan een kennis- en actieprogramma voor de zeven regionale Greenports.

Inmiddels is de inventarisatie gestart van de belemmeringen die stakeholders ervaren bij de realisatie van huisvestingsinitiatieven. De resultaten uit die inventarisatie vormen de basis voor de inhoudelijke invulling van het genoemde programma, dat ook voorziet in de organisatie van een conferentie over dit onderwerp. Medio 2021 wordt uitrol van het programma verwacht.

Aandacht
Het programma richt zich op het delen van kennis en ervaringen tussen relevante stakeholders op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau. Het doel is enerzijds om de slagingskansen van huisvestingsinitiatieven in de regio’s te vergroten en de kwaliteit ervan te monitoren en borgen. Anderzijds wil Greenports Nederland bewerkstelligen dat er op bestuurlijk niveau (rijk, provincie, gemeenten) structureel aandacht is en blijft voor dit belangrijke onderwerp en dat beleidskaders maximaal aansluiten op de behoeften in de praktijk.

Voor meer informatie:
Greenports Nederland
Annemieke de Man, werktafel Huisvesting Internationale Medewerkers
ademan@greenportaalsmeer.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven