Biocides en wet- en regelgeving: hoe zit dat in de glastuinbouw?

De regelgeving omtrent de toepassing van biocides en gewasbeschermingsproducten wordt in Europa steeds strenger. De overheid heeft aangegeven om strenger en vaker te gaan controleren op de toepassing van biocides en gewasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw. Maar waar controleren ze dan op? Wie controleert wat? En waar dien je als tuinder rekening mee te houden als je dit soort producten op voorraad zet of gebruikt bij je gewas? In dit artikel probeert Intra Hydrocare wat duidelijkheid te scheppen in het woud van de regels.

Als producent van voelt men zich verantwoordelijk om tuinders goed voor te lichten over de wet- en regelgeving omtrent het gebruik van haar producten. We zien dat er steeds strenger gecontroleerd wordt in de tuinbouw door overheidsinstanties en het gebruik van onvolledig of niet geregistreerde biocides kan leiden tot vervelende en serieuze sancties.

Als basis voor onderstaande uitleg hebben ze bij de producent de website genomen van het Ctgb, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Op deze website kun je eenvoudig vinden welke biocides een toelating hebben om specifiek gebruikt te worden in de tuinbouw (en welke niet). Let wel, niet iedere biocide met een algemene toelatingsnummer mag gebruikt worden in de tuinbouw. De tuinbouwtoepassing dient specifiek benoemd te zijn.

Veilig in gebruik
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen in Nederland en Europa alleen worden verkocht als de producent kan aantonen dat deze veilig zijn bij gebruik volgens voorschrift. Dat wordt in Nederland beoordeeld door het Ctgb.

Het Ctgb beoordeelt volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria of gewasbeschermingsmiddelen en biociden – bij juist gebruik – veilig zijn voor mens, dier en milieu en of ze werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht en gebruikt mag worden. Daarbij stelt het ook duidelijke voorschriften verplicht, die minimaal op het etiket moeten staan.

Het Ctgb is onafhankelijk, maar opereert wel binnen Europese en nationale wetgeving en beleidsregels. De beoordelingen van door het Ctgb toegelaten middelen zijn voor een groot deel openbaar. Zo kan iedereen achterhalen op basis van welke onderzoeken het Ctgb een middel toelaat en welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld. Daarnaast adviseert het Ctgb op basis van zijn technisch-wetenschappelijke deskundigheid verschillende ministeries over wet- en regelgeving en beleid over gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Onderzoeken en risicobeoordelingen
Het Ctgb voert voor aangevraagde middelen een risicobeoordeling uit. Het kijkt daarbij naar effecten op de mens, op dieren en op het milieu, en of het middel werkt. Producenten overleggen voor die risicobeoordeling een dossier met onafhankelijk uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken. Bij overschrijding van één of meerdere normen worden gewasbeschermingsmiddelen en biociden afgewezen of in toepassing beperkt. In 2019 zijn bijvoorbeeld middelen afgewezen omdat bodemorganismen zich niet binnen één groeiseizoen kunnen herstellen, of omdat de norm voor de inname van drinkwater wordt overschreden.

Wanneer is het niet toegestaan om een biocide voor een bepaalde toepassing te gebruiken?
Er zijn drie verschillende situaties te onderscheiden waarin een middel illegaal op de markt is of het gebruik van een middel illegaal is:

  1. Een middel zonder toelating;
  2. Een middel dat niet gebruikt wordt overeenkomstig met het SPC of WG/GA (bijvoorbeeld  waar het een professioneel of niet-professioneel gebruik betreft);
  3. Een biocide middel dat gebruikt wordt voor een producttype groep (PT groep) waarvoor geen toelating is afgegeven.

Dit laatste punt is een belangrijk onderdeel van de toelating. De vraag voor de gebruiker blijft: “Voor welke toepassingen wordt de biocide gebruikt?" Mag het bijvoorbeeld ingezet worden bij de desinfectie van lege kassen of irrigatiewater, bij teelttafels of gereedschappen.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn de handhavende instanties op gebied van het gebruik van dit soort middelen. Zij controleren of tuinders geregistreerde producten gebruiken en of zij die ook gebruiken voor de daarvoor toegelaten toepassing.

Strengere controles en zwaardere straffen bij overtreding
Deze zomer maakte de NVWA bekend dat men m.i.v. 17 augustus strenger gaat controleren tegen overtredingen bij het op de markt brengen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en het risico op gevaar voor mens, dier of milieu worden bepaalde overtredingen zwaarder ingeschaald en komen corrigerende maatregelen

Registratie van Intra Hydrocare
Zoals vermeldt op de website van het Ctgb (www.ctgb.nl) heeft Intra Hydrocare de volgende toepassingen registraties:

-          Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen, mycobacteriën), gisten en schimmels op oppervlakken in lege kassen, warenhuizen en bewaarplaatsen.

-          Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen, mycobacteriën), gisten en schimmels op oppervlakken van apparatuur gebruikt bij het transporteren en verwerken van bloembollen.

-          Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen, mycobacteriën), gisten en schimmels op oppervlakken ten behoeve van de teelt van land- en tuinbouwgewassen (betonvloeren, teelttafels, bevloeiingsmatten, plantcontainers, stekbakjes, plantenkweekkisten, antiworteldoek en handgereedschap).

-          Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen, mycobacteriën) in druppelsystemen ten behoeve van de teelt van land- en tuinbouwgewassen door middel van vullen.

-          Ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen, mycobacteriën), gisten en schimmels op oppervlakken van apparatuur gebruikt bij het rooien, transporteren en verwerken van aardappelen.

Niet verzekerd
Ook verzekeraars als Interpolis waarschuwen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden die geen toelating hebben voor de juiste toepassing. Bij aansprakelijkstelling komt de vraag aan de orde of er gewerkt is met erkende middelen. Indien er gewerkt is met niet erkende middelen zal de verzekeraar geen schadevergoeding uitkeren.

NEDERLAND

Zelf controleren of biocides zijn toegestaan in de tuinbouw, kijk dan op: https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations Klik op het kopje 'Toepassingen'. Hier wordt aangegeven of het desinfectiemiddel wel of geen toelating heeft voor toepassingen in de tuinbouw.

BELGIË

Zelf controleren of biocides zijn toegestaan in de Belgische tuinbouw, kijk dan op: http://docs.health.belgium.be/ActiveProducts.pdf 

Voor meer informatie:
Intracare 
www.intrahorti.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© BPnieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven