Europese Commissie publiceert lijst twintig meest gevreesde plagen

De Europese Commissie heeft een lijst gepubliceerd van twintig gereguleerde quarantaine-plagen die worden gekwalificeerd als de plagen met de hoogste prioriteit, waaronder Xylella fastidiosa, de Japanse kever, de Loofhoutboktor, en Citrus Black Spot, die de meest ernstige economische, ecologische en sociale impact hebben op het grondgebied van de EU. De lidstaten moeten voorlichtingscampagnes voor het publiek starten, jaarlijkse enquêtes uitvoeren, rampenplannen, en simulatieoefeningen en actieplannen opstellen voor de uitroeiing van deze plagen.

Commissaris Vytenis Andriukaitis, verantwoordelijk voor gezondheid en voedselveiligheid, was verheugd over de goedkeuring van deze lijst: “De gezondheid van planten heeft de afgelopen vijf jaar hoog op de agenda van mijn mandaat gestaan. Daarom ben ik bijzonder blij dat deze prioriteitsbepaling deel uitmaakt van mijn nalatenschap die de EU en de lidstaten zal helpen om de paraatheid en vroegtijdige acties tegen zeer gevaarlijke plantenplagen te vergroten en bij te dragen aan de Europese Green Deal, die bescherming biedt voor onze biodiversiteit, de natuurlijke ecosystemen en de EU-landbouw."

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, verantwoordelijk voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, liet het volgende optekenen: “Om onze planten en de levenskwaliteit van onze burgers effectief te beschermen, moeten we eerst de schadelijke gevolgen van ongedierte zoals de Japanse kever of de Citrus Black Spot op onze economie, milieu en maatschappij in kaart brengen. Dankzij een nieuwe indicator die is ontworpen door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, kunnen we nu de schade inschatten die door dit ongedierte wordt veroorzaakt in verschillende dimensies, waaronder minder tastbare, zoals landschap en cultureel erfgoed of biodiversiteit en ecosystemen. Dit heeft ons in staat gesteld de twintig ergste plagen te identificeren waarop we ons moeten concentreren."

De selectie van plaagorganismen is gebaseerd op de beoordeling door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, waarbij rekening wordt gehouden met de waarschijnlijkheid van verspreiding, vestiging en gevolgen van die plaagorganismen voor de Europese Unie. Er werd ook rekening gehouden met de opvattingen van een speciale deskundigengroep en de openbare feedback die werd verstrekt via het portaal voor betere regelgeving.

De nieuwe methodiek laat bijvoorbeeld zien dat de bacterie Xylella fastidiosa, de plaag met de grootste impact op landbouwgewassen (inclusief fruit), jaarlijkse teeltverliezen van 5,5 miljard euro zou kunnen veroorzaken met gevolgen voor 70% van de EU-productiewaarde van oudere olijfbomen (van meer dan 30 jaar oud) en 35% waarde van de jongere, in een scenario van verspreiding van de bacterie over de hele EU. Naast directe effecten op de teelt hebben plaagorganismen aanzienlijke indirecte effecten op een breed scala van stroomopwaartse of stroomafwaartse economische sectoren. Als de Loofhoutboktor (Anoplophora glabripennis) zich bijvoorbeeld over de hele EU zou verspreiden, zou dit kunnen leiden tot het directe verlies van meer dan 5% van de totale groeiende voorraad van verschillende boomsoorten, zoals els, es, beuk , berk, iep, esdoorn of plataan. Deze bomen worden gewaardeerd op € 24 mld en de economische impact op de stroomopwaartse bosbouwsector zou € 50 mld kunnen bedragen.

Voor meer informatie:  

European Commission
Tel: +32 2299 9696
www.ec.europa.eu


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven