Stowa

Drie nieuwe projecten voor emissiebeperking glastuinbouw ontvangen subsidie

In december 2018 is door de waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw’ een financiële bijdrage toegezegd aan drie projecten. In totaal kregen daarmee zeven projecten een financiële bijdrage toegezegd vanuit het fonds waarin waterschappen budget beschikbaar stellen om de waterkwaliteit door emissies naar oppervlaktewater en riolering in de glastuinbouw te verbeteren.

In december 2018 zijn drie projecten door de beoordelingscommissie positief beoordeeld. Ook in 2019 is het mogelijk om project ideeën in te dienen. Voor december 2018 gaat het om de volgende projecten:

Project “Voldoen aan zorgplicht grondgebonden teelten”
Het doel van het project is het ontwikkelen van hulpmiddelen die telers van grondgebonden gewassen in staat stelt een beregeningsoverschot te minimaliseren, of daarnaast de kwelstroom te beperken, en daarmee te kunnen voldoen aan de ‘zorgplicht’.

Project “Filtratie in emissieloze teeltsystemen”
In dit project wordt gewerkt aan een optimalisatie van het filtratieproces in verschillende teeltsystemen en waterstromen op glastuinbouwbedrijven door het ontwerpen en testen van filterstraten op pilotschaal en in de praktijk.

Project “Waterkwaliteit sneller in beeld”
Doel van dit project is de ontwikkeling van een (mobiele) multi-sensor meetsysteem om (snel en op locatie) real-time de waterkwaliteit te kunnen bepalen.  

Projectvoorstel?
Ook in 2019 komt de beoordelingscommissie weer bijeen om projectvoorstellen te beoordelen. Nieuwe projectvoorstellen, welke in aanmerking kunnen komen voor een financiële ondersteuning vanuit het fonds, kunnen ook in 2019 nog ingediend worden. Kijk hier voor meer informatie, deadlines voor het indienen van projecten, de voorwaarden en het aanvraagformulier of neem contact op met Margreet Schoenmakers, e-mail schoenmakers@stowa.nl.


Publicatiedatum:


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven