Kennis in je Kas:

Ondernemersgroep KijK en brancheorganisaties akkoord met aanvragen Verbindend Verklaring

Het advies van de Ondernemersgroep Kennis in je Kas (Kijk) van eind juni is overgenomen door de Brancheorganisaties Sierteelt en Groenten & Fruit, de besturen van de afzetorganisaties en LTO Glaskracht Nederland. Dat betekent dat de aanvraag voor Verbindend Verklaring van de financiering van de drie gewasoverstijgende onderzoeksprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid wordt ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). Parallel daaraan is invulling gegeven aan de vorming van de Programmaraad Kennis in je Kas die dan de bestuursfunctie heeft van KijK. Dit zijn belangrijke stappen in het borgen van onderzoek en innovatie voor de glastuinbouwsector.

De ondernemersgroep Kennis in je Kas (KijK) heeft eind juni een zwaarwegend advies vastgesteld over de voortzetting en financiering van de drie programma’s. In de Ondernemersgroep is (areaalgewogen) gestemd over de wijze van financiering, de hoogte van het bedrag per hectare, de inhoud van de innovatieprogramma’s en de toekomstige aansturing. Met betrekking tot de financiering adviseerde de Ondernemersgroep om dat te doen met inzet van een Verbindend Verklaring van de minister van LNV. Met een dergelijke Verbindend Verklaring betalen ook niet-leden van LTO Glaskracht Nederland en afzetorganisaties mee aan het onderzoek (omdat iedere glastuinbouwonderneming baat heeft bij gewasoverstijgend onderzoek op de drie thema’s: Energie, Plantgezondheid en Water).

Verdubbeling totaalbedrag belangrijk voor innovatie
De Brancheorganisaties Sierteelt en Groenten & Fruit zijn opgezet om als sector collectief zaken te regelen, zoals innovaties. Het betreft dus echt collectieve zaken en geen individuele partijen. Beide brancheorganisaties hebben eind oktober besloten het advies van de Ondernemersgroep KijK over te nemen en de aanvraag Verbindend Verklaring te gaan indienen bij LNV. Een belangrijk moment omdat bij goedkeuring de sectorfinanciering geregeld is en het totale bedrag kan worden verdubbeld door het ministerie, wat hard nodig is om voldoende te kunnen blijven innoveren als glastuinbouwsector.

Uitvoering door programmaraad
De Ondernemersgroep heeft ook gesproken over de inrichting van de uitvoering, waaronder een nieuwe wijze van aansturing. Daartoe wordt een Programmaraad KijK gevormd die zal bestaan uit actieve (nog operationeel eigenaar van bedrijf) glastuinbouwondernemers op voordracht van de afzetorganisaties en advies van de ondernemersgroep KIJK. Zij worden daarna benoemd door de beide brancheorganisaties. De Programmaraad heeft negen leden: vijf uit de glasgroentesector en vier uit de bloemisterijsector. De Programmaraad is straks namens de brancheorganisaties het bestuur voor de aansturing van het onderzoek en houdt toezicht op de uitvoering. Ook besluit de Programmaraad over de formele honorering van projecten, op zwaarwegend preadvies van de Ondernemersgroepen Energie, Plantgezondheid en Water. In die Ondernemersgroepen nemen bij het onderwerp betrokken actieve glastuinbouwondernemers deel.

Na indiening dit jaar van de aanvraag Verbindend Verklaring zal het naar verwachting nog circa vier maanden (na overleg te hebben gehad met het ministerie van LNV en RVO afgelopen week) duren voor de officiële goedkeuring.

Bron: LTO Glaskracht


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven