Belangenorganisaties dienen visie op Ontwerp Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 in

"Duurzaamheidstransitie stimuleren in plaats van beleidsmatig afdwingen"

Tot 30 juli lag de Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 van de provincie Noord-Holland ter inzage. LTO Noord, LTO Noord Glaskracht, de Agrarische Collectieven in Noord-Holland, Greenport Aalsmeer, Greenport Noord-Holland Noord, KAVB en NFO hebben gezamenlijk een reactie ingediend. Alle agrarische partijen geven daarin aan dat zij samen met de provincie de verantwoordelijkheid willen nemen bij het uitwerken van de diverse ambities uit de Ontwerp Omgevingsvisie.

Namens LTO Noord Glaskracht wordt in de zienswijze gevraagd meer aandacht te besteden aan de bijzondere positie en rol van de glastuinbouw. Dat betreft met name de inspanningen en resultaten op het gebied van verduurzaming. Het is van belang dat er binnen het provinciaal beleid voldoende ontwikkelruimte is voor de glastuinbouwsector. Ook wordt aangegeven dat de transitie naar een duurzame land- en tuinbouw van onderaf, dus vanuit de sectoren zelf, moet komen. Het is beter dat de overheid sectoren in deze transitie begeleidt via stimulansen en prikkels dan door het afdwingen via provinciaal beleid.

Energietransitie

De glastuinbouw heeft een koppositie op het vlak van de energietransitie. De realisatie van de benodigde infrastructuur, zoals CO2-netwerken/smart grids en warmtenetten, heeft een grote ruimtelijke en economische impact. De provincie wordt expliciet gevraagd de bereidheid uit te spreken mee te werken aan initiatieven die gericht zijn op verduurzaming van de sector.

Een belangrijk onderdeel in de energietransitie is geothermie. Bij te maken afwegingen dient rekening te worden houden met het belang van geothermie en de opslag van warmte in de bodem bij de verduurzaming van de glastuinbouwsector. Ook wordt gevraagd de samenwerking in het programma ‘Kas als Energiebron’, waar ook ‘Het Nieuwe telen’ onderdeel van is, voort te zetten en waar mogelijk verder uit te breiden.

De provincie zet sterk in op de concentratie van glastuinbouw in concentratiegebieden. Clustering biedt zeker voordelen, onder andere bij de energietransitie, maar LTO Glaskracht Nederland wijst erop dat ook binnen kleine glastuinbouwclusters en zelfs op geïsoleerde glaslocaties duurzaam kan worden geteeld. Clustering is dus geen voorwaarde voor duurzame productie.

De volledige reactie op de Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 van de provincie Noord-Holland valt hier terug te vinden.

Bron: LTO Glaskracht Nederland

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven