Heffing daalt naar 350 euro per hectare

KijK stelt advies vervolg financiering gewasoverstijgend onderzoek vast

De ondernemersgroep Kennis in je Kas (KijK) heeft woensdagavond 27 juni het advies vastgesteld over de voortzetting en financiering van de drie innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Gestemd is over de wijze van financiering, de hoogte van het bedrag per hectare, de inhoud van de programma’s en de toekomstige aansturing.

Het advies, waaraan de ondernemersgroep KijK de afgelopen twee maanden heeft gewerkt, gaat nu naar de besturen van LTO Glaskracht Nederland en de afzetorganisaties. Besluitvorming binnen de groep was naar meerderheid via areaal gewogen stemrecht.

Het advies luidt als volgt:
  • De afbakening voor de innovatieprogramma’s en de heffing betreft de gespecialiseerde glastuinbouw (8667 ha), inclusief aardbeien onder glas, maar exclusief fruit en bomen onder glas, deels broeierij en buitenbloemen. De heffing geldt voor bedrijven boven een half hectare.
  • De voorgestelde inhoudelijke hoofdlijnen van de drie programma’s zijn ondersteund.
  • De inning vindt plaats via een Verbindend Verklaring (VV) via de Brancheorganisaties Groenten&Fruit en Sierteelt. Dit om te zorgen dat iedereen meebetaalt (geen free riders is de wens van de groep).
  • De hoogte voor het te heffen bedrag is € 350 per hectare. In het verleden werd het drievoudige per hectare geheven.
  • De toekomstige aansturing van de drie programma’s is als volgt:
  1. Alle besturen (de nieuw te formeren Programmaraad en de drie ondernemersgroepen Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid) worden samengesteld uit betrokken, actieve ondernemers, met een rooster van benoemen/aftreden dat balans tussen continuïteit en vernieuwing geeft.
  2. De Programmaraad beslist bij gewogen meerderheid naar areaal. Ondernemersgroepen besluiten bij gewone meerderheid.
  • Deze werkwijze geldt voor de periode 2019-2022 met een evaluatie in 2021.
“In duidelijk en open overleg met de ondernemers is een goed resultaat bereikt waar we erg tevreden over zijn. Het is van groot belang om te blijven innoveren in gewasoverstijgend onderzoek om de concurrentiepositie te behouden”, aldus voorzitter Sjaak van der Tak en directeur Ruud Paauwe van LTO Glaskracht Nederland.

Vervolgstappen
Na instemming met het advies door de besturen wordt via de Brancheorganisaties Groenten&Fruit en Sierteelt de aanvraag voor Verbindend Verklaring bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid ingediend. Parallel daaraan wordt gewerkt aan het voorbereiden van de hernieuwde aansturing en uitvoering. In het najaar komt de ondernemersgroep KijK weer bijeen om de voortgang te bespreken.

Aan de ondernemersgroep nemen vertegenwoordigers vanuit groente en sierteelt afzetverenigingen deel.

Bron: LTO Glaskracht Nederland

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven