Burgemeester J. van der Tak is benoemd tot ereburger van Westland. Op woensdag 27 september 2017 ontving Van der Tak de bijbehorende versierselen, de erepenning van de gemeente Westland met draaginsigne in goud uit handen van locoburgemeester T.A.M. Duijvestijn tijdens zijn afscheid in de bijzondere raadsvergadering.

Sinds september 2004 is de heer Van der Tak burgemeester van Westland, waarbij hij zich, naast het burgemeestersambt, heeft ingezet op nationaal en internationaal niveau voor de glastuinbouw. Burgemeester Van der Tak was de eerste burgemeester van de gemeente Westland. In regionaal verband maakte de burgemeester zich sterk voor een stevige positie van Westland binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Als burgemeester en burgervader voor de inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en bestuurder en beschermheer in ambtsgerelateerde nevenfuncties heeft de heer J. van der Tak zich buitengewoon ingezet voor Westland. De burgemeester heeft een grote bijdrage geleverd aan de eenwording van de Westlandse dorpen. Hij heeft bijgedragen aan het nationaal en internationaal op de kaart zetten van de Westlandse glastuinbouw als ambassadeur, verbinder en boegbeeld 'Mr. Greenport'.

Sinds 2005 heeft de gemeente Westland een beleid voor gemeentelijke onderscheidingen, bestaande uit de WestlandStek, de erepenning in zilver en de erepenning in goud met daaraan gekoppeld het ereburgerschap. De WestlandStek en de erepenning in zilver worden regelmatig toegekend en uitgereikt. Het college acht het afscheid van burgemeester Van der Tak een uitgelezen moment om een tweede ereburger van Westland te benoemen en de bijbehorende versierselen, de erepenning in goud met draaginsigne, uit te reiken aan de heer J. van der Tak. De erepenning in goud met daaraan gekoppeld het ereburgerschap van Westland is tot op heden eenmaal toegekend; in 2014 aan de heer C. Mostert.