Prinsjesdag 2017:

Investeringen in toezicht, cybersecurity en Groen Onderwijs

Extra budget voor het groeiende aantal leerlingen op het Groen Onderwijs, jaarlijks 2,5 miljoen euro voor een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen en eenmalig 25 miljoen euro voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om haar toezichtsrol te versterken. Dit zijn de belangrijkste nieuwe maatregelen uit de beleidsarme begroting van het Ministerie van Economische Zaken die minister Kamp op Prinsjesdag aan de Eerste en Tweede Kamer heeft toegezonden. Het demissionaire kabinet zet zich ook in haar laatste periode onverminderd in voor succesvolle en innovatieve ondernemers, een duurzame en betaalbare energievoorziening en voor een veilig, gezond en ecologisch houdbaar voedselsysteem.Financiering voor het bedrijfsleven
Ondernemers zijn de motor van onze economie. Vooral dankzij hun inzet en die van hun werknemers groeide onze economie in 2016 met 2,2%. De verwachting voor dit jaar is dat de Nederlandse economie voor het eerst in tien jaar met meer dan 3% gaat groeien. Dat zorgt ook voor een snelle werkloosheidsdaling: in 2015 waren er nog gemiddeld 614.000 Nederlanders werkloos, dit jaar zijn dat er naar verwachting minder dan 450.000.

Tegelijkertijd wordt de omgeving voor ondernemers complexer. Een goede toegang tot ondernemersfinanciering, het verder verminderen van de regeldruk en het investeren in kennis en innovatie zijn van groot belang. De minister van Economische Zaken werkt daarom samen met de minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Financiën aan Invest-NL, de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling. Invest-NL wordt loket en partner voor ondernemers die op zoek zijn naar financiering voor investeringen in Nederland en uitbreiding van hun activiteiten op buitenlandse markten. Voor deze activiteiten maakt het kabinet een kapitaalsinvestering van 2,5 miljard euro vrij. Er wordt toegewerkt naar indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in het voorjaar van 2018.

Voedsel voor de toekomst
Nederland heeft een toonaangevende agrosector. Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten wereldwijd en onze land- en tuinbouw levert producten van zeer hoge kwaliteit. Met een volume van bijna 94 miljard euro draagt dit voor 22 procent bij aan de totale Nederlandse goederenexport. Boeren en EZ zetten zich daarbij samen in voor een oplossing van het wereldwijde voedselvraagstuk. Hierbij wordt rekening gehouden met andere belangrijke maatschappelijke opgaven als de energietransitie en dierenwelzijn. Goed toezicht op de sector is hierbij een belangrijke voorwaarde. Voor 2018 heeft het kabinet daarom 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de NVWA om haar toezichtsrol te versterken.

Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid geven samen invulling aan de transitie naar een natuurinclusieve landbouw en een duurzaam voedselsysteem: via de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en via de Strategische Ontwikkelagenda Groen Onderwijs. Zo leiden we mensen op met de juiste kennis en vaardigheden. Steeds meer leerlingen kiezen voor het Groen Onderwijs. Hoewel dit goed nieuws is komt de bekostiging daarmee in de knel. Om dit te helpen oplossen trekt het kabinet 6,2 miljoen euro extra uit voor het Groen Onderwijs.

Veilige en betrouwbare communicatie
Digitalisering is een belangrijke voorwaarde voor innovatie en bedrijvigheid. Bovendien biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden voor de aanpak van maatschappelijke uitdagingen als de vergrijzing. Daarom zet EZ in op samenwerking rond de ontwikkeling van nieuwe technologieën als big data en blockchain. Tegelijkertijd zorgen snelle digitale veranderingen voor nieuwe uitdagingen voor ondernemers. Het kabinet stelt vanaf 2018 daarom structureel 26 miljoen euro beschikbaar voor cybersecurity. Hiervan is 2,5 miljoen euro per jaar bestemd voor een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen. Dit centrum helpt ondernemers hun eigen cybersecurity te organiseren en zet zich in voor het tegengaan van cyberspionage en andere vormen van cybercrime.

Eind 2017 zal de Nota Mobiele Communicatie naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Daarin staat de planning voor de komende mobiele frequentieverdelingen. In 2018 wordt deze Nota uitgewerkt tot een regeling voor de zogenoemde multibandveiling in 2019. De geplande Nota Omroepdistributie doet hetzelfde voor de toewijzing en uitgifte van de frequenties voor (commerciële) omroepen voor de periode van 2022-2030. Daarnaast wordt in 2018 verder gewerkt aan de regelgeving rond de krimpende postmarkt. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. In voorbereiding hierop heeft EZ dit jaar samen met de sector een analyse op de postmarkt gemaakt, is de Universele Postdienst (UPD) geëvalueerd en is onderzoek gedaan naar mogelijke toekomstscenario’s voor deze markt.

Duurzame energie voor iedereen
Met de uitvoering van het Energieakkoord en de Energieagenda wordt hard gewerkt aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Bijvoorbeeld via het afgesloten convenant over energiebesparing in de gebouwde omgeving. Deze besparing van 10 PetaJoule staat gelijk aan het verbruik van 150.000 huishoudens. Daarnaast moeten in 2018 alle huishoudens met een slimme meter maandelijks inzicht krijgen in hun energieverbruik. Ook is er opnieuw budget beschikbaar gesteld voor de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Tot 2020 gaat het in totaal om 160 miljoen euro. Met de ISDE-regeling krijgen particulieren en klein zakelijke gebruikers een tegemoetkoming voor de aanschaf van onder meer zonneboilers en warmtepompen.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven