Het nieuwe uniforme MPS-vignet is op 23 augustus, tijdens de 35e editie van het Plantarium, de vakbeurs voor de boomkwekerij, geïntroduceerd. Het nieuwe, uniforme vignet informeert consumenten over de duurzaamheid van sierteeltproducten. De introductie van het MPS-vignet wordt ondersteund door de ingebruikname van het interactieve platform: www.volgjebloemofplant.nl. Met behulp van een uniek MPS-nummer dat vermeld staat in het uniforme vignet, kan de consument op het platform volgen bij welke kweker de bloemen of planten vandaan komen en zich informeren over hoe duurzaam een product tot stand is gekomen.Initiatief en verantwoordelijkheid
MPS gaat werken aan eenheid in de hoeveelheid MPS-vignetten en logo’s die door kwekers worden gebruikt om de duurzaamheid van hun producten aan te tonen. In het verleden zette MPS een aantal verschillende vignetten in de markt, maar vanaf 23 augustus 2017 kunnen alle kwekers die gecertificeerd zijn voor MPS-ABC, MPS-GAP, MPS-SQ, MPS-Q(ualitree) en/of voldoen aan de eisen van MPS-ProductProof, gebruik maken van het uniforme MPS-vignet met daarin een uniek MPS-nummer dat consumenten inzage biedt in duurzaamheidscertificering van de kweker.

Eén MPS-vignet
Eén uniform MPS-vignet komt in de plaats van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die op dit moment in de sierteeltsector worden gebruikt. Door het unieke MPS-nummer dat in het vignet staat in te tikken op het interactieve platform, ziet de consument in één oogopslag bij welke kweker het product vandaan komt en hoe duurzaam het is geproduceerd. Omdat de sierteelt een internationale sector is en MPS actief is in 46 landen, is er ook een Engelse versie van het uniforme vignet beschikbaar. Het platform zelf zal naast Nederlands en Engels ook in het Duits beschikbaar komen.

Voor meer informatie:
MPS
+31 174 615715
info@my-mps.com
www.my-mps.com