Sinds de start afgelopen voorjaar hebben de heren van Glastuinbouwshop niet stil gezeten. Er is flink aan de website gewerkt, er is een nieuw logo ontworpen, er zijn meerdere producenten aangetrokken voor het leveren van nieuwe producten, de Pro Trap Dry vangplaten zijn in samenwerking met klanten aangepast en momenteel worden er diverse testen gedaan met nieuwe producten.Glastuinbouwshop is bezig het assortiment uit te breiden met diverse producten. Sinds deze maand staan er zeven nieuwe gewasbeschermingsmiddelen op de website en dit aantal zal de komende maanden toenemen. “We proberen er voor te zorgen dat we zoveel mogelijk verschillende telers kunnen bedienen”, zegt Ralf Koedijker van Glastuinbouwshop. “De afgelopen maanden hebben we gesprekken gevoerd met diverse bedrijven en hebben met behulp van deze bedrijven een lijst samengesteld van producten welke zij graag zouden willen zien in ons assortiment. Uit deze lijst zijn de volgende producten als eerste toegevoegd aan het assortiment: Actara, Decis EC, Luna Privilege, NeemAzal-T/S, Plenum 50 WG, Teppeki, Topsin M en Vertimec Gold.

Naar aanleiding van deze gesprekken, zal het assortiment ook verder verbreed worden met biologische bestrijdingsmiddelen, feromonen en plantversterkende middelen. "Dit zal in de komende maanden worden gerealiseerd. Daarnaast gaan we door met het bezoeken van telers om na te gaan waar ze behoefte aan hebben; extra producten, nieuwe/parallel toelatingen, biologische alternatieven, oplossing voor huidige problemen."Glastuinbouwshop is een nieuwe leverancier van producten voor de tuinbouwsector en onderscheidt zich naar eigen zeggen van de concurrentie in transparantie, vergelijkbaarheid en eerlijkheid. "Transparant, omdat bij ieder product de prijs netjes op de website vermeld staat. Vergelijkbaar, omdat de klant deze prijzen naast die van zijn huidige leverancier kan leggen. En eerlijk, omdat iedereen altijd dezelfde prijs betaalt.

Voor meer informatie:
Glastuinbouwshop.nl
Ralf Koedijker
De Trompet 1918
1967DB Heemskerk
T: +31 (0)251-254405
M: +31 (0)6-82773033
E: sales@glastuinbouwshop.nl
www.glastuinbouwshop.nl