In zijn geheel blikt Veiling Rhein-Maas op een tevredenstellend eerste halfjaar 2017 terug. “Bij Veiling Rhein-Maas werden in het tweede kwartaal 2017 twee records geboekt”, aldus Uwe Bedenbecker, directeur van Veiling Rhein-Maas. “Met meer dan 100.000 euro bereikte klokvoorverkoop op twee dagen in mei de tot nu toe hoogste dagomzetten. Daarnaast heeft Veiling Rhein-Maas voor de eerste keer sinds de oprichting al in het eerste halfjaar meer dan 200 miljoen euro totaalomzet behaald.” In april en juni zorgden sterk wisselende weersgesteldheden, late nachtvorsten en enkele weken met hoge temperaturen, voor een terugloop in aantallen bij zowel snijbloemen alsook potplanten. De maand mei verliep zeer bevredigend met een zeer sterke Moederdagweek.

Klokvoorverkoop, Kopen-Op-Afstand en klokservice blijven groeien
Met name de digitale verkoopkanalen klokvoorverkoop en Kopen-Op-Afstand alsook de afdeling klokservice mochten zich wederom verheugen op een constant toenemende populariteit bij de klanten van de veiling. Zowel bij snijbloemen alsook bij potplanten kon klokvoorverkoop in het tweede kwartaal 2017 een grote stijging in aantallen en in omzet in vergelijking met het vorig jaar noteren. De interesse van de klanten in het digitale verkoopkanaal Kopen-Op-Afstand nam verder toe. Zo steeg het aantal klanten, dat dagelijks via het KOA-programma online aan de veiling deelneemt, met gemiddeld 5 % in vergelijking met het vorig jaar en lag het dagelijkse aandeel van KOA-klanten bij 36,3 %. Het gemiddelde aandeel van de KOA-klanten aan de totaalomzet van de veiling lag in het tweede kwartaal 2017 bij 28,2 %. Daarnaast leverde de afdeling klokservice, die in het tweede kwartaal een sterke groei in aantallen en in omzet bij snijbloemen en hogere middenprijzen bij potplanten realiseerde, opnieuw een belangrijke bijdrage aan het totale resultaat van Veiling Rhein-Maas.

Kwalitatief hoogwaardige en buitengewone producten steeds populairder
Zowel bij potplanten alsook bij snijbloemen zet de trend naar kwalitatief hoogwaardige en buitengewone producten door. Bij potplanten worden steeds meer kwalitatief hoogwaardige producten in grotere potten geveild. De klanten van de veiling zijn bij snijbloemen vooral in buitengewone producten, nicheproducten en zeer goede sorteringen geïnteresseerd.

‘Together active’ zomer en internationale aandacht
Een highlight voor klanten en aanvoerders van de veiling was de bijeenkomst ‘Together active’ zomer in de foyer in Straelen-Herongen, waar in juni in totaal 17 aanvoerders hun actuele producten presenteerden en klanten van de veiling persoonlijk te woord stonden voor alle vragen en suggesties. In het kader van deze bijeenkomst werden ook de thema's uit het kort hiervoor verschenen klantenmagazine 'Rhein-Maas Temperamenten' in de foyer gepresenteerd. Daarnaast zorgden het beursbezoek aan de IFTEX in Kenia en ook de beursdeelname aan de Salon du Végétal in Frankrijk voor waardevolle gesprekken en internationale aandacht.

Voor meer informatie:
Veiling Rhein-Maas
info@veilingrheinmaas.com
www.veilingrheinmaas.com