Je hoort tegenwoordig steeds meer over de zogenaamde 'korte keten', waarbij het contact tussen teler en eindklant steeds directer verloopt, en producten met een verhaal steeds belangrijker worden. Maar wat betekent dat nou in de praktijk? ABN AMRO geeft uitleg in een speciaal themanummer.

De aandacht voor de wijze waarop voedsel wordt geproduceerd is de afgelopen decennia enorm gegroeid. Dit leidde tot druk op boeren en tuinders om te investeringen in duurdere productiesystemen. Dat voelde bij hen niet goed omdat voor consument en verwerkende industrie de prijs vaak leidend bleef. Maar dit verandert, steeds vaker vertaalt deze trend zich in ander consumentengedrag. Steeds meer consumenten in West Europa hebben aandacht voor de herkomst en productiewijze van het voedsel dat ze kopen. En betalen extra voor producten met een goed verhaal. Zo krijgt deze consument steeds meer invloed op voedselketen.

Afzetkanalen veranderen
Consumenten kopen via steeds meer verschillende kanalen hun voedsel. Denk aan verkoop via tankstations, via websites, voedselboxen, bezorgservices als Foodora, horecavormen als La Place, etc. Combinaties van detailhandel, dienstverlening en horeca noemen we blurring en komen ook steeds vaker voor. Ruim zestig procent van de voeding in Nederland wordt via andere kanalen dan de supermarkt verkocht. Ook supermarkten zijn op zoek naar onderscheidend vermogen en spelen in op de trend van voeding met een verhaal. Dit biedt kansen voor producenten die zich willen onderscheiden.

Voedsel met een verhaal
Een verhaal vertel je het eenvoudigst als je producten rechtstreeks verkoopt aan de consument. Maar dat is vaak niet mogelijk. We zien wel dat verkoop steeds vaker verloopt via korte ketens. Een keten wordt korter naarmate er minder schakels zijn tussen producent en consument. Tussenschakels hebben vaak een belangrijke rol. Bijvoorbeeld in verwerking, verdeling, verpakking, regievoering, marketing, etc. Maar elke schakel kan ook een negatieve impact hebben. Bijvoorbeeld op transparantie, op versheid, op authenticiteit, storytelling of op kosten cq. marge.

Inspireren
Een korte keten is niet de heilige graal, het is vooral een middel de afstand tussen producent en consument te verkleinen. Soms is dat een fysieke kwestie maar vaak ook vooral een kwestie van mentale afstand waarbij de consument het gevoel heeft dicht bij de producent te staan. Elke schakel in de keten die waarde toevoegt heeft een belangrijke rol. Het is wel zaak om kritisch te blijven op de toegevoegde waarde van elke schakel. In deze publicatie willen we ondernemers vooral inspireren. De markt verandert en biedt kansen tot herstel of stabilisering van marge die de afgelopen decennia verloren is gegaan. Daarbij is de nevenopbrengst; meer gevoel bij je eigen product en meer waardering door consumenten en burgers van onschatbare waarde.

Download het themanummer van Agrarisch Nieuws hier.