VLAM heeft naar vijfjaarlijkse gewoonte zijn bestuur vernieuwd. De nieuwe voorzitter is Guy Vandepoel (Boerenbond). Hendrik Vandamme (Algemeen Boerensyndicaat) blijft ondervoorzitter. Luc Ardies (Unizo) wordt eveneens ondervoorzitter.

VLAM voorziet om de vijf jaar in een vernieuwing van de beslissings- en bestuursorganen. Dit proces wordt opgestart met de vernieuwing van het lidmaatschap van de organisaties in de agro-voedingssector. Vervolgens worden de adviesorganen voor de verschillende productgroepen opnieuw samengesteld. Dit zijn de zogenaamde “sectorgroepen”.


Het nieuwe bestuur

Tot slot is de vernieuwing van de Raad van Bestuur aan de beurt. De nieuwe Raad van Bestuur kwam vrijdag 23 juni voor het eerst samen in de vernieuwde samenstelling en besliste dan over de mandaten van voorzitter en de 2 ondervoorzitters.

Guy Vandepoel voorzitter
De Raad van Bestuur stelde Guy Vandepoel aan als voorzitter. Vandepoel (45 jaar) is afgestuurd als bio-ingenieur aan de KU Leuven en is sindsdien werkzaam bij Boerenbond in diverse functies. Na 8 jaar op de studiedienst gewerkt te hebben is hij in 2016 opgenomen als lid van het Hoofdbestuur van de Boerenbond. Vandepoel zetelde bij VLAM eerder al in de “sectorgroep Zuivel” en de “sectorgroep Runderen”.
Vandepoel: ”Op vlak van agromarketing liggen er heel wat uitdagingen voor ons. Samen met de nieuwe bestuursploeg wil ik ervoor zorgen dat VLAM dé referentie blijft voor agromarketing en -promotie in Vlaanderen ten behoeve van de Vlaamse agro-voedingsketen.”

Nieuwe ondervoorzitter
Romain Cools (Belgapom), ondervoorzitter van 2013 tot heden, vindt rotatie van het bestuur belangrijk en stelde zich niet opnieuw kandidaat als ondervoorzitter. Nieuwe ondervoorzitter is Luc Ardies, directeur Unizo Winkelraad.

Het mandaat van Hendrik Vandamme (voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat) als ondervoorzitter van VLAM werd hernieuwd.

bron: VLAM