Geen uitbreiding van andersoortige bedrijven in glasgebieden

LTO Noord Glaskracht heeft bezwaar gemaakt bij provincie Zuid-Holland tegen het voornemen om bestaande niet-glastuinbouwbedrijven in duurzame glastuinbouwgebieden uitbreidingsmogelijkheden te geven. Dat geldt met name voor de glasgebieden in de Greenport Westland-Oostland. Met een verruiming van de huidige regels in de Provinciale Verordening Ruimte wil de provincie deze mogelijkheden aan gemeenten bieden. LTO Noord Glaskracht is hier echter op tegen.Meer ruimte bieden aan dit soort bedrijven leidt immers tot minder ruimte voor teeltgerelateerde bedrijven. Voor niet-glastuinbouwbedrijven heeft vestiging op bedrijventerreinen of anderszins de voorkeur. De ruimte in de glasgebieden moet behouden blijven voor ontwikkeling van de tuinbouw en niet worden opgesoupeerd door de andere bedrijven die er (onverhoopt) liggen.

Het beste zou zijn om branche-vreemde bedrijven uit de glastuinbouwgebieden te verplaatsen of te saneren, net als met woningen wordt gedaan. Dat dit niet altijd mogelijk is, ziet LTO Noord Glaskracht niet als aanleiding om dan toch maar uitbreiding toe te staan. LTO Glaskracht stelt voor om dan oplossingen te zoeken door bijvoorbeeld fysieke compensatie van areaal te vragen.

In september stellen Gedeputeerde Staten de Nota van Beantwoording vast waarin antwoord wordt gegeven op alle ingediende bezwaren. Vervolgens vindt in oktober/november nog een hoorzitting plaats. De vaststelling van de nieuwe regels door Provinciale Staten is voorzien in november/december.

bron: LTO Glaskracht


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven