Er zijn nogal wat plantenziekten die in substraat en water voor problemen zorgen. Wanneer zuiniger met gas omgegaan wordt kan onder een lagere temperatuur het gewas vatbaarder worden voor de zwakteparasiet Pythium of nog ernstigere pathogene schimmels en bacteriën. Wanneer een gewas last heeft van een virus is vaak ook het wortelgestel vatbaarder voor andere ziekten. Normec Groen Agro Control wijst hieronder op het belang van waterkwaliteit.

Opslag van water kent veel randvoorwaarden. Dat geldt voor ondergrondse opslag, opslag in een bassin of in een silo, afgedekt of niet. Elke vorm kent zijn voor- en nadelen. Er is meer reinigingsmiddel in het water nodig, wanneer er onvoldoende fijne filters ingezet wordt. Wanneer bijvoorbeeld regenwater vanuit het bassin niet eerst voldoende gefilterd wordt dan reageert een deel van de peroxide in het water alleen al met het organisch materiaal uit het regenwater.

Kijk dus goed waar met een extra filter, en extra fijne filters (25 – 50 mu) vervuilingen uit het water gehaald kunnen worden. Spoelwater uit zand – en andere filters gaat veelal naar de vuilwater- of drainsilo. Zorg ook dat daar minimaal een doekfilter, en liever daarna nog een fijner filter, tussen zit zodat vuil niet mee de silo in gaat.

Zie erop toe dat water in dagvoorraad- of schoon drainwater silo’s niet te lang in opslag blijft staan. Wanneer de opslag niet voor 100% nodig is, houdt dan een lager maximum niveau aan, zodat er vaker ververst wordt. Of houdt de dagvoorraad op een lagere EC zodat ook die vaker ververst wordt. Dat is beter voor het zuurstofniveau in opslag, en voorkomt dat bacteriën en schimmels tot te hoge waarden kunnen aangroeien.

Controle op microbiologie in water wordt vaak gedaan op basis van telling van bacteriën en schimmels, de zogenaamde kiemgetallen in kolonie vormende eenheden per ml. Dat is dus het tellen van levende microben in water. Zelfs bij ontsmet water of wanneer het reinigingsmiddel in het druppelwater mee gedoseerd worden, kunnen er kiemgetallen gemeten worden die aangeven welke microben dit overleven. Voor nuttige microben, die bijvoorbeeld de plantweerbaarheid stimuleren heeft Normec ook pakketten die inzage geven in deze organismen. Voorbeelden zijn fluorescerende Pseudomonas, melkzuurbacteriën, Trichoderma spp., Bacillus.

Nutriënten analyse in water en gewas
Naast het monitoren op kiemgetallen zijn er nog diverse andere analyse methoden om de kwaliteit van water te bepalen. Zo zorgt het regelmatig controleren van de nutriënten in water of grond de beste stuurmogelijkheden in de teelt. Normec voert de analyse op nutriënten in water uit onder ISO-accreditatie, zodat de accuratesse en betrouwbaarheid van de metingen gegarandeerd zijn. Voor directe sturing op het gewas of bij gebrek- of overmaat verschijnselen kunnen nutriënten in het gewas gemeten worden. Dat wordt gedaan via bladanalyse in sap of in droge stof.

Voor meer informatie:
Normec Groen Agro Control
Distributieweg 1
2645 EG Delfgauw
T: +31 (0)15 257 2511
info@agrocontrol.nl
www.agrocontrol.nl