Prijs dynamisch belichten zodat er een variërende lichtintensiteit in de loop van de dag is bleek bij Chrysant goed toe te passen. Bij de start van de teelt is het beter om te starten met ca 100 μmol/(m².s) aan belichting dan met 200 μmol/(m².s). Het toepassen van EOD-VR met 20 μmol/(m².s) gedurende 10 minuten geeft de telers een extra stuurmogelijkheid voor de lengtegroei van de takken. Dat blijkt uit het rapport naar aanleiding van een onderzoek naar energiezuinig telen van Chrysant. De beheersing van luis –meerdere soorten- is met biologische bestrijders een lastige opgave. Hygiënisch werken en een goede verzorging van bankerplanten is nodig.

Sinds februari 2017 wordt in een afdeling van 1000 m2 bij Delphy Improvement Centre te Bleiswijk onderzoek gedaan naar energiezuinig . Deze proeven hebben de werktitel ‘De Perfecte Chrysant’ meegekregen. De hoofddoelstelling van dit onderzoek is het verduurzamen van de chrysantenteelt door het inzetten van dimbare LED-belichting met schakelbaar verrood aan het einde van de dag in combinatie met warmteterugwinning bij de vochtregeling. Het rapport over de teelten in de tweede helft van 2022 en de eerste helft van 2023 is beschikbaar.

Bron: Kas als Energiebron