RFH: Geen sancties voor geen digitale milieuregistratie en -certificering tot eind 2022

Royal FloraHolland kiest voor een vernieuwde aanpak voor digitale milieuregistratie en milieucertificering. De nieuwe aanpak is gericht op stimuleren door kwekers te begeleiden en deelname makkelijker te maken in plaats van te werken met sancties in de vorm van boetes en tijdelijke uitsluiting van de marktplaats.

De directie van Royal FloraHolland heeft dit besluit genomen mede op basis van een advies van de Ledenraad. CEO Steven van Schilfgaarde licht toe: "Digitale milieuregistratie en milieucertificering blijft een belangrijke eerste stap om onze sector verder te verduurzamen en toekomstbestendig te houden. Alleen via deze weg kunnen we transparant zijn naar de markt over het productieproces van onze bloemen en planten, zodat we iedereen kunnen laten zien hoe onze prachtige producten zijn gekweekt. Met onze vernieuwde aanpak maken we een doorstart na een intensieve periode en laten we sancties voorlopig achterwege. Met volle overtuiging en nieuwe energie gaan we aan de slag met het stimuleren van digitale milieuregistratie en milieucertificering, om de gezamenlijke duurzaamheidsambitie van de coöperatie te realiseren.”

Aanpak op maat
Komende periode maakt Royal FloraHolland gebruik van de kennis en kunde van groepen kwekers (zogeheten FloraHolland Product Commissies, of FPC’s) om samen te verkennen hoe een forse toename gerealiseerd kan worden van het aantal aanvoerders dat digitale milieuregistratie voert en een milieucertificaat heeft. Het Team Duurzame Ontwikkeling en het Begeleidingsteam Milieuregistratie en Milieucertificering gaan samen met de FPC’s, handelsbedrijven en andere partners, per FPC een plan van aanpak opstellen en implementeren. Kortom, Royal FloraHolland ontwikkelt een aanpak op maat, want elke groep kwekers heeft te maken met specifieke omstandigheden en daar denkt men met deze aanpak veel meer rekening mee te kunnen houden.  

Commitment van de handel
Royal FloraHolland blijft zich inspannen om tot een zeer breed uitgesproken commitment van de handel te komen, en dit ook concreet en meetbaar te maken. Men spreekt dan over de bereidheid van de handel om alleen gecertificeerde bloemen en planten te kopen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor kwekers om in actie te komen.  

Wat betekent dit concreet voor aanvoerders?
Royal FloraHolland blijft hen vragen om digitale milieuregistratie te voeren en een milieucertificaat te hebben of te behalen. Dit wordt ook opgenomen in de duurzaamheidsvoorschriften behorend bij het veilingreglement. Waar gewenst krijgt men ondersteuning om deze stappen te nemen.

Tot eind 2022 stimuleert Royal FloraHolland de implementatie van milieuregistratie en milieucertificering door kwekers te begeleiden en deelname makkelijker te maken. Royal FloraHolland laat in deze periode sancties, in de vorm van boetes of tijdelijke uitsluiting van aanvoerders op de marktplaats, achterwege. Dit is van toepassing op zowel de digitale milieuregistratie als milieucertificering. Ondertussen volgt Royal FloraHolland de voortgang nauwlettend waarbij eind 2022 wordt besloten of bijsturing nodig is.

Voortgang tot dusver
In het afgelopen jaar zijn ruim 500 kwekers begonnen met digitale milieuregistratie. Op dit moment voert 54% van alle aanvoerders (leden en niet-leden) een digitale milieuregistratie (dit vertegenwoordigt 89% van de omzet) en heeft 41% van de aanvoerders een milieucertificaat (dit vertegenwoordigt 84% van de omzet).

bron: Royal FloraHolland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven