Positief advies opsporingsvergunningen aardwarmte

Gedeputeerde Staten brachten op 17 maart 2020 advies uit over 2 aanvragen voor opsporingsvergunningen aardwarmte aan het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het advies is positief, mits het veilig en verantwoord gebeurt. In het advies wordt aandacht gevraagd voor onder andere de relatie met drinkwater en informatie aan de bevolking.

Inhoud advies
De beide vergunningen zijn aangevraagd voor de gebieden Nijmegen en de Bommelerwaard en Brakel-Zuidoost. In de opsporingsgebieden liggen mogelijk kansrijke gebieden voor de aanwijzing van Aanvullende Strategische Voorraden voor drinkwater (ASV). Gedeputeerde Staten adviseren om hier rekening mee te houden.

De bescherming van de drinkwatervoorziening moet ook in de vergunningsvoorschriften worden opgenomen. Het advies gaat over de bodem, natuur, veiligheid en grondwater en een schaderegeling. En aanbevelingen voor de informatievoorziening naar de inwoners. Dit is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers.

Minister beslist
Alle gemeenten, betrokken waterschappen en drinkwaterbedrijf Vitens brachten ook een advies uit. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) beslist of de aangevraagde vergunningen worden verleend.

Opsporingsvergunning
Initiatiefnemers voor aardwarmteprojecten vragen een opsporingsvergunning aan bij het Ministerie van EZK. De aanvrager krijgt met een opsporingsvergunning het alleenrecht in een gebied om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte. Met een opsporingsvergunning kan nog niet gelijk aardwarmte worden gewonnen. Daar zijn aanvullende vergunningen voor nodig.

Aardwarmte
Aardwarmte , ook wel geothermie, is een nieuwe vorm van energie. Deze wordt gewonnen uit de diepe ondergrond, op een diepte tot 7 kilometer. Aardwarmte kan een rol vervullen bij de overschakeling naar duurzame warmtelevering. Voor het bedrijfsleven en warmtenetten in steden. Daarom staan Gemeenten en provincie er positief tegenover.

Bron: Provincie Gelderland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven